اطلاعیه های موسسه تحصلات عالی تاجبرنامه آموزشی +Erasmus برای استادان و کارمندان موسسه آموزش عالی تاج

مطابق برنامه آموزشی فوق، دانشگاه Opole  فرصت های آموزشی و تدریسی پنج  روزه را برای استادان و کارمندان  دانشگاه تاج در دانشگاه Opole پولند  فراهم می کند. دانشگاه Opole از یک کادر علمی تاج به مظور تدریس و دو کارمندر برای آموزش میزبانی خواهد نمود

آخرین مهلت  درخواست 12 اپریل 2019  به ریاست امور خارجه، است.

شرایط عمومی برای کادر علمی  و کارمندان  که مایل به شرکت در برنامه آموزشی +Erasmus  در دانشگاه Opole پولند هستند.

شرایط استادان:

1.   داشتن درجه تحصیلی ماستری

2.   استاد دایمی تاج

3.   قادر به صحبت کردن انگلیسی بصورت اکادمیک

4.   خلص صوانح متقاضی

5.   علاقه مند بودن به تحقیق

6.   داری سه سال تجربه تدریس

شرایط برای کارمندان:

1.   کارمند فعلی تاج

2.   حداقل لیسانس باشد

3.   در یکی از شعبات کار نماید

4.   خلص صوانح

5.   قادر به صحبت کردن انگلیسی بصورت علمی

6.   داری سه سال کاری در دانشگاه تاج

 

اگر سؤال دیگری در مورد دارید، لطفا با اداره امور خارجه تماس بگیرید.