دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی در کشور برای نخستین بار در سال 1317 خورشیدی تأسیس شد.
این دانشکده به منظور تربیت کادر های علمی، مسلکی و تخصصی در عرصۀ حقوق و علوم سیاسی و رشته قضیایی در کشو ایجاد گردیده است.
این دانشکده در دو بخش با دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی و قضایی و سارنوالی از مصروف تربیت اعضای علمی تخصصی و مسلکی می باشد.
بر خلاف دانشکده های حقوق و علوم سیاسی بعضی دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلی عالی دیگر که دو سال را به صورت عمومی درس می خوانند دانشجویان در این دانشکده قبل از شروع درس رشته های مورد نظر شان را انتخاب می نمایند و از ابتدا با توجه به گرایش شان در رشته اداری و دیپلوماسی ویا قضایی و سارنوالی مشغول تحصیل می شوند و بعد از آن تمام دانش آموزان چهار سال طی هشت سمستر با نوشتن مونوگراف و دفاع فارغ گردیده و می توانند در جامعه مصدر خدمت باشند.
مدت برنامه آموزشی با دوره های تحصیلی در این دانشکده چهار سال است واین برنامه همچنان نوشتن پایان نامه تحصیلی برای دانش آموزان دانشکده حقوق و علوم سیاسی الزامی می باشد.

1_ دایر نمودن ورکشاپ سه روزه بتاریخ 9/5/1397 ، 10/5/1397 ، 11/5/1397 توسط پوهندوی محمد ایوب یوسفزی تحت عنوان میتود تدریس
2 _ دایر نمودن ورکشاپ روش تحقیق توسط اساتید دایمی دانشکده به همکاری استاد پوهندوی محمد ایوب یوسفزی
موضوع ورکشاپ
1 _ طرح تحقیق: اجرا و ارزیابی آن به تاریخ 25/5/1397 توسط استاد سید ابراهیم کاظمی
2 _ پیشینۀ تحقیق به تاریخ 8/6/1397 توسط استاد قدرت الله علیزاده
3 _ روش شناسی تحقیق به تاریخ 15/6/1397 استاد زهره مجیدی
4 _ پرسشنامه برای تحقیق کمی و کیفی به تاریخ 22/6/1397 توسط استاد سید عارف معصوم زاده
5 _ دیزاین تحقیق و نمونه گیری به تاریخ 29/6/1397 توسط استاد پوهندوی محمد ایوب یوسفزی
6 _ اخلاق تحقیق به تاریخ 5/7/1397توسط استاد مرتضی نوری
7 _ شیوه های طبفه بندی اطلاعات به تاریخ 12/7/1397 توسط استاد شیبا اصیل
8 _ شیوه های تحلیل تحقیق کیفی به تاریخ 19/7/1397 توسط استاد فهیمه جمیل زاده
9 _ شیوه های تحلیل تحقیق کمی به تاریخ 27/7/1397 توسط استاد نورالرحمان فرامهر
10_ گزارش تحقیق (کمی_کیفی) به تاریخ 3/8/1397 توسط استاد حشمت الله رضایی
3 _ برگزاری جلسه شورای علمی دانشکده به تاریخ 22/5/1397
4 _ برگزاری برنامۀ شبعه سازی سازمان ملل متحد به تاریخ 18/6/1397
5 _ برگزاری مسابقه درسی بین صنوف دوم سیاسی و دوم قضایی روزانه توسط استاد پوهندوی محمد ایوب یوسفزاده بتارخ 18/6/1397
عنوان موضوع (بررسی نظام ریاستی و نظام مختلط در شرایط کنونی افغانستان)
6 _ برگزاری مسابقه درسی بین صنف دوم سیاسی موسسه تحصلات عالی تاج و صنف سوم سیاسی دانشگاه بلخ توسط استاد پوهندوی محمد ایوب یوسفزی بتاریخ 16/7/1397
عنوان موضوع (بررسی احزاب سیاسی در افغانستان)
7 _ برگزاری مسابقه درسی بین صنف سوم قضایی موسسه تحصلات عالی تاج و صنف سوم سیاسی دانشگاه بلخ توسط استاد پوهندوی محمد ایوب یوسفزاده بتاریخ 8/8/1397
عنوان موضوع ( بررسی نظام پارلمانی و نظام نیمه ریاستی در شرایط کنونی افغانستان)
8 _ برگزاری کنفرانس علمی محصلین موسسه تحصیلات عالی تاج و دانشگاه بلخ به تاریخ 17/8/1398
1 _ مرسل بنت عبدالواسع ( بررسی جرایم انتخاباتی )
2 _ محمد تقی ولد محمد یاسین ( جرایم سیاسی در کد جزایی افغانستان)
3 _ تمنا بنت محمد هاشم ( شیوه های تصویب قانون اساسی )
4 _ زهره بنت محمد عسکر ( نقش عرف در حقوق اساسی )
9 _ شیوه های جدید تدریس در داخل صنف
10 _ تقدیر از استادان دایمی دانشکده درقسمت سهم گیری شان در ورکشاپ های ارایه شده د دانشکده
11 _ تقدیر از محصلین در قسمت سهم گیری شان در کنفرانس ها ومسابقه های دانشکده
12 _ افتتاح جریده دیواری دانشکده
13 _ ارایه کنفرانس علمی توسط محصلین دانشکده حقوق موسسه تحصیلات عالی تاج در دانشگاه بلخ
14 _ دیدار و صحبت محصلین با ریس انجمن وکلاع مدافع از فعالیت ها و کارکرد های انجمن وکلاع مدافع

استادان دایمی

استاد مرتضی نوری
logo
مرتضی نوری فرزند محمد صدیق متولد سال 1367 هجری شمسی ولایت کابل که دریک خانوادۀ علم پرور و روشن فکر دیده به جهان هستی گشود.
ایشان بعد از سپری نمودن دوران مقدماتی و لیسانس خویش راهی کشور دوست مالیزیا گردیده و دور ماستری خویش را در رشتۀ حقوق بین الملل در دانشگاه بین المللی مالیزیا ( IIUM) به اتمام رسانیده، و اکنون منحیث استاد دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج و مسئول اکادمی انگلیسی نوری ایفای وظیفه می نماید.
قابل ذکر است که مرتضی نوری وظایف چون :
 ژورنالیست در تلویزیون جهانی آرزو
 ریس انجمن محصلان افغان در مالیزیا
 هماهنگ کنندۀ برنام و مدیر فرهنگی در سفارت افغانستان مقیم مالیزیا
 استاد زبان انگلیسی از طرف دفتر یونما (ONAMA) در دانشگاه بلخ به منظور تدریس انگلیسی به یک تعداد از استادان دانشکدۀ حقوق و دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه بلخ را ایفا نموده است.
پیش منظر اکادمیک :
نویسندۀ کتاب صلح و جنگ در افغانستان و نویسندۀ کتاب گرامر کامل زبان انگلیسی نوری.

استاد اناهیتا سادات
logo
اناهیتا سادات بنت سید قمرالدین سادات در سال 1373 در شهر مزار شریف در یک خانودۀ متدین چشم به جهان گشود و تعلیمات ابتدایی را در لیسۀ عالی فاطمه بلخی در سال 1381 آغاز و در سال 1393 با کسب درجۀ بلند فارغ التحصیل گردید. اناهیتا سادات بعد از ختم دورۀ مکتب شامل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تاج گردید و چهار سال با کسب نمرات کادر از این دانشکده در سال 1396 سند فراغت بدست آورد، در جریان دانشگاه موصوف کورس های زبان انگلیسی، ترکی و کمپیوتر را تعقیب نموده و دست آوردهای زیادی نیز از این ناحیه بدست آورد.
اناهیتا سادات در سال 1397 بعد از ختم مؤفقانۀ دو دوره کنفرانس علمی بنابر ضرورت دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی بعنوان اسیستانت تعیین گردید.

استاد شیبا اصیل
logo
شیبا اصیل بنت امام الدین در سال 1366 در ولایت کابل در یک خانوادۀ روشنفکر متولد شد، دورۀ مکتب را الی صنف 7 در لیسۀ رابیعۀ شهر کابل به اتمام رسانید، ادامۀ مکتب را در لیسۀ تجربوی مزار شریف با موفقیت و کسب نمرات بلند به اتمام رسانید. استاد شیبا در سال 1389 شامل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی موسسۀ تحصیلات عالی تاج گردید و در سال 1392 از این دانشکده با کسب نمرات کادر فارغ التحصیل گردید
استاد شیبا از سال 1392 تا کنون در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج بعنوان همکار علمی فعالیت می نماید.

استاد حشمت الله رضایی
logo
حشمت الله رضایی فرزند سخی¬داد در سال 1371 ه ش در یک خانواده متدین و فرهنگی در ناحیه پنجم شهر مزار شریف ولایت بلخ دیده به جهان هستی گشود. در دوران طفولیت با توجه به شرایط زمان و طرز باور خانواده به تعلیمات اسلامی در مسجد محل پرداخته و در مسابقه تجوید، لحن و صوت قرآن کریم دستاورد خوبی داشته است. در سن شش سالگی وارد مکتب شده هر سه دوره مکتب(ابتداییه، متوسطه و لیسه) را در مکتب لیسه شهید سید اسماعیل بلخی به درجه عالی به اتمام رسانده است. نظر به علاقۀ خاص که در زمینه سیاست و علوم اجتماعی داشت، بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در سال 1388 در سال 1389 ه ش در رشته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بلخ کامیاب گردیده است. موصوف در زمان تحصیل علاوه بر تحصیلات دانشگاه آموزش کامپیوتر و زبان انگلیسی را در سطح ابتدایی آموزش دیده و در اکثر برنامه های شبکه جامعه مدنی به عنوان عضو فعال این نهاد اشتراک داشته است. در ماه قوس الی ماه جدی سال 1392 برنامه کلنیک حقوقی (وکالت دفاع) را که از سوی بنیاد بین المللی حقوق افغانستان دایر گردیده بود شرکت نموده آموزش دیده است. موصوف در ماه جدی سال 1392 به دفاع پایاننامه خویش تحت عنوان تاریخ روابط امریکا و افغانستان در صدۀ اخیر با اخذ نمرۀ 100 پرداخته است. در سال 1393 به مدت شش برنامه استاژ اداره و مدیریت را که از طرف اداره تعلیمات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی دایر گردیده نیز با درجه عالی سپری نموده موفق به اخذ تصدیق نامه گردیده است. در انتخابات ریاست جمهوری 1393 به عنوان ناظم ساحوی کمیسیون انتخابات در ولایت بلخ خدمت نموده است. در برج جدی سال 1393 ه ش امتحان رقابتی بورسیه کشور جمهوری اسلامی ایران از طریق رسانه و صفحات اجتماعی به اعلان سپرده شد. موصوف بنا به علاقۀ که برای ادامه تحصیل داشته است در این رقابت آنلاین شرکت نموده با اخذ نمره 93 در این بورس کامیاب گردیده در برج سرطان سال 1394 ه ش وارد کشور جمهوری اسلامی ایران گردیده به ادامه تحصیل در رشته حقوق جزا و جرم شناسی در یکی از دانشگاه های بین المللی تهران پرداخته است. در برج اسد سال 1396 در جلسه دفاع پایاننامه خویش که تحت عنوان اصل صلاحیت شخصی فعال و منفعل در نظام حقوقی افغانستان و ایران تحقیق شده بود شرکت نموده و با کسب نمرۀ 19/25 موفق به دفاع گردیده است. وی تحصیلات تکمیلی (مقطع ماستری) را با درجه اعلی با کسب معدل 19/05 (95.5%) به اتمام رسانده است. موصوف پس از ورود به کشور با توجه به اوضاع و احوال جامعه به تدریس پرداخته و به عنوان کادر علمی موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج و مدرس حقوق بشر از سوی دفتر ساحوی شمال کمیسیون حقوق بشرافغانستان در موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج می-باشد.

استاد زهره مجیدی
logo
زهره مجیدی بنت نعمت الله در سال 1370 در یک خانوادۀ روشنفکر در ولایت فاریاب شهر میمنه چشم به جهان گشود و در سال 1376 شامل مکتب لیسۀ ستاره گردید و در سال 1388 با کسب نمرات بلند مکتب را به اتمام رسانید و در سال 1389 بعد از شرکت در امتحان سراسری کانکور در رشتۀ دلخواه خویش ( دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی) دانشگاه بلخ شامل گردید، استاد زهره مجیدی با کسب نمرات کادری در سال 1392 از این دانشکده فارغ التحصیل گردید و در سال 1393 بنابر علاقمندی که به تدریس و خدمت به نسل جوان داشت و بنابر ضرورت دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج بعنوان همکار علمی انتخاب گردید و تا حال در این دانشکده مصروف به خدمت می باشد و از سال 1396 تا حال آمریت دیپارتمنت قضایی و سارنوال را برعهده دارد و توانسته است در این دیپارتمنت ابتکارات و خدمات آموزشی زیادی انجام داده است.

استاد سید ابراهیم کاظمی
logo
سید ابراهیم کاظمی فرزند سید محمد حسین در سال 1367ه ش. در یک خانوادۀ متدین و اهل علم دیده به جهان گشود، دوران کودکی را در دامان پرمهر پدر و مادر گذرانده و دروس ابتدایی را در قریه صد مرده ولسوالی دره صوف بالا از توابع ولایت سمنگان سپری نمود سپس با وارد شدن در حوزۀ علمیه ادبیات، عرب صرف و نحو را نیز در همن ولسوالی از نزد اساتید آنجا فراگرفت.
ایشان درسال 1384 ه ش غرض ادامه تحصیل به کابل سفر نموده و به مدت هشت سال اقامت در کابل توانست دروس حوزه علمیه فقه، اصول، کلام، فلسفه، حدیث، تفسیر و علوم قرآنی را تا تکمیل سطوع عالیه در محضر اساتید چون آیت الله محسنی استاد واعظ زاده بهسودی و تعدادی از اساتید معروف دیگر در کابل ادامه دهد. ایشان نظر به علاقه مندی که داشت همزمان با تحصیل مضامین فوق در سال 1388وارد دانشگاه شده و به فراگیری دروس دانشگاهی رشته حقوق در دانشگاه خاتم النبیین نیز همت گماشت که سر انجام با چهار سال تلاش و پشت کار در سال 1392ش از این دانشگاه با نمره عالی از مقطع لیسانس فارغ التحصیل گردید. بعد از فراغت به مدت یک سال به تدریس مضامین دانشگاهی نیز اشتغال داشت.
استاد کاظمی در کنار تحصیل از فعایت فرهنگی و نویسندگی نیز غافل نبوده و از خود در این زمینه شایستگی نشان داده است، چنانچه به مدت دو سال به عنوان سردبیر و عضو هیات تحریر ماه ‌نامۀ علمی فرهنگی رسالت قلم در کابل ایفای وظیفه نموده و بیشتر از یک سال دیگر سردبیری ماه ‌نامۀ تکاپو را به عهده داشته است که از وی مقالات و مطالب متعددی در این دو ماه‌نامه به چاپ رسیده است. هم¬چنین ایشان نظر به استعداد عالی که دارد با درخشش و کسب مقام در مسابقات مختلف علمی و کسب بالاترین امتیازات از میان سایر همصنفانش در امتحانات بارها مورد تقدیر قرار گرفته است.
استادکاظمی درسال 1393 غرض ادامه تحصیل در مقطع ماستری به کشور ایران سفر نموده و در دانشگاه بین‌المللی اهل¬بیت تهران در رشته حقوق جزا و جرم شناسی مشغول تحصیل گردید و با دوسال تحصیل و کسب دانش از نزد اساتید آنجا در سال 1395 از این دانشگاه بدست آوردن افتخار مقام دانشجوی نمونه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی با دفاع موفقانه از تیزس ماستری خویش، به درجۀ اعلی از این مقطع فارغ التحصیل گردید.
ایشان بعد از بازگشت از سفر تحصیلی ایران و گذراندن مقطع ماستری نظر به علاقه مندی که به تدریس داشت مؤسسه تحصیلات عالی تاج را در شهر مزار شریف به عنوان بستر فعالیت تدریسی خویش انتخاب نموده و اکنون به مدت نزدیک به دو سال است که مشغول تدریس مضامین مختلف حقوقی به دانشجویان دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه می باشد.

استاد سید عارف معصوم زاده
logo
استاد سید عارف معصوم زاده در سال 1369 در یک خانوادۀ مذهبی و روشنفکر در ولایت سرپل ولسوالی بلخاب بدنیا آمد و در سال 1388 لیسۀ سید جمال الدین افغانی را با مؤفقیت به اتمام رسانید و در سال 1389 شامل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تاج گردید، چهار سال تحصیل خویش را در این دانشکده با موفقیت و کسب نمرات کادری به اتمام رسانید و در سال 1392 تا حال بعنوان همکار علمی در این دانشکده ایفای وظیفه می نماید.
علاوه بر آن استاد عارف معصوم زاده از سال 1396 بعنوان آمر دیپارتمنت اداری و روابط بین الملل و کمیته های ارتقأ کیفیت و امتحانات این دانشکده وظیفه اجرا مینماید.

استاد صدف قریشی
logo
صدف قریشی فرزند رحمت الله قریشی در سال 1375 در یک خانوادۀ روشنفکر در شهر مزار شریف چشم به جهان گشوده است.
در سال 1392 از مکتب لیسۀ نسوان بخدی به درجۀ عالی فارغ گردیده بعداز سپری نمودن امتحان کانکور در سال 1393 مؤفق شد تا در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بلخ راه پیدا کند و در سال 1396 از دانشگاه بلخ به درجۀ عالی فارغ گردیده است.
از سال 1396 تا کنون بحیث معاون امور محصلان و آموزگار در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج ایفای وظیفه مینماید.

استاد فهیمه جمیلزاده
logo
فهیمه جمیل زاده فرزند حاجی عبدالجمیل در سال 1371 خورشیدی در دهکدۀ دهسوار شهرستان دهدادی ولایت بلخ، در یک خانوادۀ روشنفکر دیده به جهان گشود.
آموزشهای نخستین را در مکتب متوسطۀ بکتاش و آموزش های عالی خود را در لیسۀ عایشه افغان به پایان رسانید.
در سال 1390 خورشیدی شامل دانشکده حقوق وعلوم سیاسی در دیپارتمنت قضا و سارنوالی مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج شده و در سال 1393 به درجۀ عالی از این موسسه فارغ شد.
از سال 1394 تا کنون به حیث آموزگار دائمی و معاون دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی در مؤسسۀ تحصیلات عالی تاج ایفای وظیفه می نماید.

استاد قدرت علی زاده
logo
قدرت الله علیزاده فرزند حسین داد در سال 1367ه ش در یک خانوادۀ متدین دیده به جهان گشود، وی دروس ابتدایی را در قریۀ سرده ولسوالی دولت آباد از توابع ولایت بلخ سپری نمود سپس با وارد شدن در حوزۀ علمیه ادبیات عرب، صرف و نحو را نیز در همین ولسوالی از نزد اساتید آنجا فراگرفت و با سکونت به ولایت بلخ مکتب را الی صنف دوازدهم در لیسۀ باختر شهر مزار شریف به پایان رسانید .
ایشان در سال 1388 وارد دانشگاه بلخ شده و به فراگیری دروس پرداخت که سر انجام با چهار سال تلاش و پشت کار در سال 1392 ه ش از این دانشگاه با اخذ نمرات عالی از مقطع لیسانس فارغ التحصیل گردید.
استاد علی¬زاده در خزان سال 1392 غرض ادامه تحصیل به کشور ایران مسافرت نموده و در دانشگاه بین المللی اهلبیت تهران به تحصیل در رشتۀ حقوق جزا و جرم شناسی ادامه داد ، درسال1394بعد از اتمام دوره تحصیلی و گذراندن مقطع ماستری نظر به علاقه مندی شان مشغول تدریس مضامین مختلف حقوقی به دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه های شهر مزار شریف پرداخت و از سال 1396 به حیث استاد دایمی در مؤسسۀ تحصیلات عالی تاج ایفای وظیفه می نماید.

استاد نور الرحمن فرا مهر
logo
نورالرحمن فرامهر فرزند حبیب‌الرحمن در سال 1367 ه خ در یک خانوادۀ روشنفکر و فرهنگی در ناحیۀ هشتم شهر مزار شریف استان بلخ دیده به جهان هستی گشود. دورۀ دبستانی و دبیرستانی را در دبیرستان باختر به درجۀ عالی به اتمام رسانده است. نظر به علاقۀ خاص که در زمینۀ سیاست و علوم اجتماعی داشت، بعد از سپری نمودن آزمون کانکور مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج در سال 1390 ه خ در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی کامیاب گردیده است. نامبرده در زمان تحصیل علاوه بر تحصیلات دانشگاه در زمینۀ مهارت کامپیوتر و زبان انگلیسی در سطح ابتدایی آموزش دیده است. وی پس از اکمال دورۀ لیسانس در سال 1393 نظر به علاقۀ که به تدریس داشت در آغاز سال 1394 شامل مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج گردیده و تا کنون به حیث مدرس ایفای خدمت می‌ نماید.