تمام تلاشها، فعالتیها و زحمات انسانها بخاطرآنست که برای خود و خانواده اش یک زندگی مرفه و راحت را تدارک بیبیند و مشکلات و پرابلمهای زندگی را به حداقل تقارب دهد، که بدون شک برای یک زندگی آرام و آبرومند، از همه اولتر شرایط خوب و مناسب اقتصادی لازم است. اقتصاد اساس و تهداب حیات انسان بوده و بقا و تکامل جامعه مستقیماً به آن بستگی دارد بخصوص در شرایط امروز با انکشاف علم و تکنالوژی و ترقیات در بخشهای مختلف زندگی تداوم حیات آبرومند درقدم نخست تنظیم اقتصاد خانواده بیک کار خیلی بغرنج و پیچیده تبدیل گردیده است یک شخص یا یک خانواده و یا یک کشور تا زمانیکه دارای وضعیت اقتصادی مناسب نبوده باشد، هر گز نمیتواند، جای مناسب در ردیف هم قطاران خود دریابد.
در این جاست که ما به اهمیت اقتصاد، مسایل اقتصادی و دانش اقتصاد پی میبریم درک ، فهم و شناخت از مسایل و دانشهای اقتصادی معاصر ما را بخاطر پیشبرد یک زندگی مرفه کمک مینماید. بخصوص در شرایط امروز که خصوصی سازی در فعالیتهای تجارتی اهمیت خاص پیدا کرده و از جانب حکومت هم مورد حمایت قرار دارد. برنامه انکشاف سکتور خصوصی بشدت رشد مینماید و زمینه های بسیار خوب استخدام را و کاریابی بر ای نسل جوان بوجود میآورد. همین امروز هزاران نفر فارغین فاکولته های اقتصاد در بخش سکتور خصوصی بصفت کارمند با معاش خوب کارمینمایند و همچنان عدۀ زیادی ازین فارغین خود شان با تأسیس شرکت ها در استخدام صد های دیگر کمک نموده اند. آنانیکه دانشهای اقتصادی را در مؤسسات تحصیلات عالی فرا میگیرند، از نظر کاریابی در آینده هیچ پرابلمی نخواهد داشت.
فارغ‌التحصیلان دوره‌ لسانس رشته های اقتصادی قادرخواهند بود تا با بهره‌گیری معقول از دانش اقتصادی و با شناخت شرایط، محدویت‌ها ‌و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، در یک نگرش سیستماتیک به پدیده‌ها به تجزیه و تحلیل معضلات سیستم‌های بزرگ و پیچیده اقتصادی بپردازد. از طرف دیگر این دوره توانمندی‌های لازم برای انجام تحقیقات و مطالعات راهگشا در راستای حل مسائل اقتصادی کشور در بخش کاری فعالیتگاه های صنعتی و مراکز برنامه ریزی را فراهم می‌کند.

موسسه تحصیلات عالی تاج با درک مبرمیت موضوع در چوکات این نهاد اقدام به ایجاد فاکولته اقتصاد نموده که هدف از ایجاد این رشته،‌ تربیت کارشناسانی است که بتوانند با بهره‌گیری از دانش اقتصاد، مسائل و مشکلات پیچیده اقتصادی را در سطوح مختلف اقتصادی تجزیه و تحلیل کرده‌ و راه‌حل‌ها و سیاست‌های مؤثر و متناسب را ارائه نمایند.
به باور این موسسه فارغین رشته های اقتصادی میتوانند در موارد ذیل طور موثر کار و فعالیت نموده و کشور ویران شده ما افغانستان را به قلعه های پیشرفت و ترقی هدایت خواهند کرد:
1- به عنوان مدیر و کارشناس اقتصادی، در طرح وتطبیق پلان های اقتصادی مشارکت نموده و برای حل مشکلات اقتصادی کشور در سطوح مختلف ممد واقع خواهند شد .
2- به عنوان کارشناس اقتصادی به پژوهش و تحقیق پرداخته و بعد از تجزیه و تحلیل مشکلات اقتصادی ضمن ابراز نظر مسلکی ؛ نقش مؤثری در تصمیم‌گیری سیاستگذاران خواهندداشت.
3- مطالعه و بررسی تجارب کشورهای پیشرفته در مسیر توسعه و پیشرفت ، بررسی علل عدم پیشرفت کشور‌های در حال توسعه، ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشرفت کشورهای در حال توسعه ؛ بخصوص ارایه راهکار های مناسب اقتصادی برای کشور عزیز ما افغانستان .
4- با توجه به توسعه روزافزون اینترنت و کمپیوتر و سهم قابل توجه تجارت الکترونیک از تجارت جهانی، اهمیت این رشته بیشتر محسوس شده و فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند با استفاده از دانش اقتصادی و کمپیوتری در این زمینه به فعالیت بپردازند.
مدت تحصیل در فاکولته اقتصاد چهار سال است سیستم کریدت تطبیق میشود، کریکولم وبرنامه ها توسط وزارت تحصیلات عالی کشور تائید شده است. تدریس بوسیله اساتید ممتاز پوهنتون بلخ و استادان موسسه تحصیلات عالی تاج پیشبرده میشود، که همه شان دارای درجه تحصیلی عالی، رتب علمی بلند و تجارب کافی در تدریس میباشند.
تمامی وزارتخانه های کشور، ادارات مهم دولتی، سکتور های خصوصی و تصدی ها، بانکها به فارغین رشته اقتصاد ضرورت داشته، کاریابی برای آنها بسیار سهل است و اکمال و این کمبودی به این زودی ها ممکن به نظر نمی آید.
در موسسه تحصیلات عالی تاج ، علاقمندان فاکولته اقتصاد در دو تایم روزانه و شبانه پذیرفته میشود


استادان دایمی

استاد آرزو میرزایی
logo
آرزو میرزایی فرزند محمد رسول در سال1370 در یک خانوادۀ روشن فکر در شهر بندر عباس کشور ایران دیده به جهان گشود. وی دوره ابتدائیه را در مکتب ابتدائیه فاطمیه و دوره متوسطه را در مکتب متوسطه فاطمه الزهرا در ایران به پایان رسانید و بعد از اتمام دوران مهاجرت به وطن برگشته و دورۀ لیسۀ خود را در مکتب فاطمه و زهرا در ولایت کندز در سال 1387 به پایان رسانید. آرزو در سال 1392 با درجۀ عالی دوران لیسانس خویش را در دانشگاه آریا در شهر مزار شریف به پایان رسانید. نامبرده به درجۀ تحصیلی لیسانس اکتفا نکرده و در سال 1394 شامل برنامه ماستری در دانشگاه پیام نور شد و در سال 1396 با درجه عالی از رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی فارغ التحصیل گردید. وی به مدت یک و نیم سال می شود که در مؤسسات متعدد تحصیلات عالی خصوصی شهر مزار شریف به عنوان استاد قراردادی و دائمی ایفای وظیفه می نماید و در کنار تدریس با برنامۀ توسعه رهبری زنان که شاخه ای از پروژه پروموت هست همکار هستند.

استاد محمد بشیر بهرنگی
logo
محمد بشیر بهرنگی فرزند عبدالطیف به تاریخ 15/03/1368 در یکی از خانواده های روشن فکر در ولایت پروان متولد شده است. او در سال 1386از لیسۀ عالی استقلال ولایت بلخ به سویۀ بکلوریا با درجۀ عالی فارغ و بعد از مدت کوتاه به موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج دانشکدۀ اقتصاد رشته حسابداری و مدیریت نظر به علاقه مندی خود شامل ودر سال 1392 فارغ التحصیل این رشته شدند. سپس در دانشگاه پیام نور واحد افغانستان شده که در سال 1395 فارغ و در سال1396 پایان نامه و دورۀ کارشناسی ارشد (ماستری)خود را دفاع نموده و به صفت کارشناس ارشد تقدیم جامعه شده اند.
تجربیات کاری:
2004-2010 ناظم ساحوی و ترینرکمیسیون انتخابات ولایت بلخ
2008-2010 موسس ورزش بیانگزار کورس آموزشی الماس
2010-2011 سرمعلم لیسه عالی خصوصی بلهیکا
2012-2013 مدیر لیسۀ عالی خصوصی فطرت
2013-2018 استاد در موسسۀ تحصیلات عالی خصوص تاج
2016-2018 ریس دانشکده اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج
2013-2016 استاد در موسسۀ تحصیلات عالی راه سعادت
2014-2015 استاد در موسسۀ تحصیلات عالی رهنورد
2017-2018 استاد در موسسه تحصیلات عالی کاوون
2004-2018 عضو ارشد جوانان کمسیون مستقل انتخابات کشور.
ایشان از سال 2004 تا حال از طرف ادارات مختلف دولتی و خصوصی مانند پارلمان کشور ،شورای ولایتی ولایت بلخ، پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی، دفاتر خارجی و داخلی تقدیر نامه و لوایح سپاس را دریافت نموده اند.


استاد محمد حسن طاهری
logo
محمد حسن طاهری فرزند محمد ابراهیم طاهری در سال 1397 در یک خانوادۀ روشن فکر در شهر مزار شریف دیده به جهان گشود. موصوف در سال 1373 شامل دورۀ ابتدائی مکتب بکتاش شهر مزار شریف گردیده و دورۀ متوسطه وی در سال 1385 در لیسۀ عالی باختر شهر مزار شریف مؤفقانه بپایان رسید. نامبرده بعد از سپری نمودن یک دوره امتحان شامل دانشگاه دهلی در رشتۀ اداره و تجارت کشور هندوستان گردیده و دورۀ لیسانس خویش را به درجۀ عالی در سال 1395 به اتمام رسانیده است.
ناگفته نباید گذاشت که موصوف دارای 2 مدرک ماستر است وی ماستری اول خویش را از دانشگاه مهاتماگاندی در رشتۀ اداره و تجارت حاصل نموده و در سال 1396 شامل دورۀ ماستری در رشتۀ حسابداری و مدیریت دانشکدۀ اقتصاد بلخ گردید.
محمد حسن طاهری در سال 1391 به حیث مدیر اعتبارات در نوی کابل بانک شهر مزار شریف آغاز به کار نموده و بعد از 5 سال خدمت نسبت علاقه ای که به مسلک استادی داشت مصروف تدریس در مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج گردیده است و تا اکنون به خدمت فرزندان این مرزبوم از طریق دانشگاه مصروف می باشد.

استاد محمد انور پناهی
logo
محمد انور پناهی در ولسوالی میرامور منطقۀ شهرستان دایکندی درسال 1367 دریک خانوادۀ متوسط متولد شد و تحصیلات ابتدائیه را در آنجا شروع کرد و به خاطر وضعیت نامناسب سیاسی و اجتماعی که در افغانستان حاکم شده بود به کشور ایران مهاجرت کرد و دوران متوسطه (راهنمایی) و لیسۀ( دبیرستان) را در ایران در شهر قم سپری نمود و همزمان بادورۀ مکتب ( مدرسه ) به دروس علوم دینی پرداخت ادبیات عرب مانند صرف و نحو، فقه و اصول فقه را خواند. درسال 1385 در یک امتحان رقابتی وارد دانشگاه المصطفی شد لیسانس در زمنیه ادیان و مذاهب شناسی گرفت و در سال 1389 در یک امتحان رقابتی کانکور در رشتۀ اقتصاد نظری وارد مؤسسۀ آموزش عالی علوم انسانی شد. همزمان بادورۀ تحصیل سردبیر نشریه علمی ترویجی طلیعه خرد را در حدود چهار سال به عهده گرفت که در زمینۀ سیاست، اجتماع و اقتصاد مطالب می نوشت. سر انجام درسال 1392 لیسانس اقتصاد نظری را دریافت کرد. و در سال 1393 برای مقطع ماستری ( فوق لیسانس) وارد دانشگاه تهران شد که از معتبر ترین دانشگاه ایران می باشد. محمد انور پناهی در دانشگاه تهران در رشتۀ "توسعۀ اقتصادی و برنامه ریزی" تحصیل کرد و درسال 1395 ماستری خود را از دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران دریافت کرد. بعد از گرفتن سند ماستری به افغانستان باز گشت و در دانشگاه ابن سینا و مؤسسۀ تحصیلات عالی راه سعادت و دانشگاه آریا در شهر مزار شریف مشغول تدریس در دانشکدۀ اقتصاد شد. و در سال 1397 عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد مؤسسۀ تحصیلات عالی تاج شد. و هم اکنون عضو هیئت علمی مؤسسۀ تحصیلات عالی تاج و استاد همکار دانشگاه آریا می باشد.

استاد احمد سیر اکبری
logo
احمد سیر اکبری فرزند محمد موسی در سال 1367 در یک خانوادۀ روشنفکر در ولایت بلخ دیده به جهان گشود. وی در سن هفت سالگی شامل مکتب ابتدائیه گردید و بعد از اتمام این دوره در مکتب ابتدائیه بکتاش، شامل لیسۀ عالی باختر شد، که دورۀ متوسطه و لیسه را در این مکتب به پایان رسانید. اکبری در سال 1388 وارد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه آریا شده و در سال 1391از دیپارتمنت مدیریت و حسابداری این دانشکده به درجۀ عالی فارغ التحصیل گردیده.
وی در سال 1392 برای سپری نمودن دورۀ کارشناسی ارشد(ماستری) شامل دانشگاه بین المللی پونۀ کشور هندوستان شده و در سال 1394 از رشتۀ مدیریت منابع انسانی فارغ التحصیل گردید.
احمد سیر اکبری مدت 2 سال به حیث استاد در دانشگاه بلخ ایفای وظیفه نموده و از سال 1394 بدینسو به حیث استاد در دانشگاه های خصوصی مصروف تدریس است.

محمد رفیع اولکر
logo
محمد رفیع اولکر فرزند عبدالقدوس اولکر در سال 1365 در یک خانوادۀ روشنفکر در ولایت بلخ دیده به جهان گشود. وی در سن هفت سالگی شامل مکتب ابتدائیه گردید و بعد از اتمام این دوره در مکتب ابتدائیه نوبهار، شامل لیسۀ عالی باختر شد، که دورۀ متوسطه و لیسه را در این مکتب به پایان رساند. اولکر بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در سال 1386 وارد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه بلخ شده و در سال 1389 از دیپارتمنت امور مالی و پولی این دانشکده فارغ التحصیل شد.
محمد رفیع اولکر مدت 2 سال به حیث استاد در انستیتیوت اداره و حسابداری بلخ ایفای وظیفه نموده و از سال 1392 بدینسو به حیث استاد در دانشگاه های خصوصی مصروف تدریس است.
قابل تذکر است که در این مدت در کنار تدریس مضامین مختلف به تالیف کتابی تحت عنوان محاسبه مالی نایل آمد که در دانشگاها و مؤسسات تحصیلات عالی تدریس میگردد.
در سال 1395 شامل دانشگاه پیام نور واحد افغانستان شده برای سپری نمودن دورۀ کارشناسی ارشد(ماستری) و در سال 1396 از دیپارتمنت مدیریت بازرگانی گرایش مالی فارغ التحصیل گردید.