تمام تلاشها، فعالتیها و زحمات انسانها بخاطرآنست که برای خود و خانواده اش یک زندگی مرفه و راحت را تدارک بیبیند و مشکلات و پرابلمهای زندگی را به حداقل تقارب دهد، که بدون شک برای یک زندگی آرام و آبرومند، از همه اولتر شرایط خوب و مناسب اقتصادی لازم است. اقتصاد اساس و تهداب حیات انسان بوده و بقا و تکامل جامعه مستقیماً به آن بستگی دارد بخصوص در شرایط امروز با انکشاف علم و تکنالوژی و ترقیات در بخشهای مختلف زندگی تداوم حیات آبرومند درقدم نخست تنظیم اقتصاد خانواده بیک کار خیلی بغرنج و پیچیده تبدیل گردیده است یک شخص یا یک خانواده و یا یک کشور تا زمانیکه دارای وضعیت اقتصادی مناسب نبوده باشد، هر گز نمیتواند، جای مناسب در ردیف هم قطاران خود دریابد.
در این جاست که ما به اهمیت اقتصاد، مسایل اقتصادی و دانش اقتصاد پی میبریم درک ، فهم و شناخت از مسایل و دانشهای اقتصادی معاصر ما را بخاطر پیشبرد یک زندگی مرفه کمک مینماید. بخصوص در شرایط امروز که خصوصی سازی در فعالیتهای تجارتی اهمیت خاص پیدا کرده و از جانب حکومت هم مورد حمایت قرار دارد. برنامه انکشاف سکتور خصوصی بشدت رشد مینماید و زمینه های بسیار خوب استخدام را و کاریابی بر ای نسل جوان بوجود میآورد. همین امروز هزاران نفر فارغین فاکولته های اقتصاد در بخش سکتور خصوصی بصفت کارمند با معاش خوب کارمینمایند و همچنان عدۀ زیادی ازین فارغین خود شان با تأسیس شرکت ها در استخدام صد های دیگر کمک نموده اند. آنانیکه دانشهای اقتصادی را در مؤسسات تحصیلات عالی فرا میگیرند، از نظر کاریابی در آینده هیچ پرابلمی نخواهد داشت.
فارغ‌التحصیلان دوره‌ لسانس رشته های اقتصادی قادرخواهند بود تا با بهره‌گیری معقول از دانش اقتصادی و با شناخت شرایط، محدویت‌ها ‌و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، در یک نگرش سیستماتیک به پدیده‌ها به تجزیه و تحلیل معضلات سیستم‌های بزرگ و پیچیده اقتصادی بپردازد. از طرف دیگر این دوره توانمندی‌های لازم برای انجام تحقیقات و مطالعات راهگشا در راستای حل مسائل اقتصادی کشور در بخش کاری فعالیتگاه های صنعتی و مراکز برنامه ریزی را فراهم می‌کند.

موسسه تحصیلات عالی تاج با درک مبرمیت موضوع در چوکات این نهاد اقدام به ایجاد فاکولته اقتصاد نموده که هدف از ایجاد این رشته،‌ تربیت کارشناسانی است که بتوانند با بهره‌گیری از دانش اقتصاد، مسائل و مشکلات پیچیده اقتصادی را در سطوح مختلف اقتصادی تجزیه و تحلیل کرده‌ و راه‌حل‌ها و سیاست‌های مؤثر و متناسب را ارائه نمایند.
به باور این موسسه فارغین رشته های اقتصادی میتوانند در موارد ذیل طور موثر کار و فعالیت نموده و کشور ویران شده ما افغانستان را به قلعه های پیشرفت و ترقی هدایت خواهند کرد:
1- به عنوان مدیر و کارشناس اقتصادی، در طرح وتطبیق پلان های اقتصادی مشارکت نموده و برای حل مشکلات اقتصادی کشور در سطوح مختلف ممد واقع خواهند شد .
2- به عنوان کارشناس اقتصادی به پژوهش و تحقیق پرداخته و بعد از تجزیه و تحلیل مشکلات اقتصادی ضمن ابراز نظر مسلکی ؛ نقش مؤثری در تصمیم‌گیری سیاستگذاران خواهندداشت.
3- مطالعه و بررسی تجارب کشورهای پیشرفته در مسیر توسعه و پیشرفت ، بررسی علل عدم پیشرفت کشور‌های در حال توسعه، ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشرفت کشورهای در حال توسعه ؛ بخصوص ارایه راهکار های مناسب اقتصادی برای کشور عزیز ما افغانستان .
4- با توجه به توسعه روزافزون اینترنت و کمپیوتر و سهم قابل توجه تجارت الکترونیک از تجارت جهانی، اهمیت این رشته بیشتر محسوس شده و فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند با استفاده از دانش اقتصادی و کمپیوتری در این زمینه به فعالیت بپردازند.
مدت تحصیل در فاکولته اقتصاد چهار سال است سیستم کریدت تطبیق میشود، کریکولم وبرنامه ها توسط وزارت تحصیلات عالی کشور تائید شده است. تدریس بوسیله اساتید ممتاز پوهنتون بلخ و استادان موسسه تحصیلات عالی تاج پیشبرده میشود، که همه شان دارای درجه تحصیلی عالی، رتب علمی بلند و تجارب کافی در تدریس میباشند.
تمامی وزارتخانه های کشور، ادارات مهم دولتی، سکتور های خصوصی و تصدی ها، بانکها به فارغین رشته اقتصاد ضرورت داشته، کاریابی برای آنها بسیار سهل است و اکمال و این کمبودی به این زودی ها ممکن به نظر نمی آید.
در موسسه تحصیلات عالی تاج ، علاقمندان فاکولته اقتصاد در دو تایم روزانه و شبانه پذیرفته میشود