موسسین


زندگی نامۀ مسعود شمس
بنیان گزار موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج
مسعود شمس فرزند جنرال عبدالملک متولد سال 1371 میلادی که در یک خانواۀ دانش پرور و اهل علم، قلم و سیاست دیده به جهان هستی گشود.
     بعداز فرا گیری تعلیمات دورۀ ابتدایه و لیسه راهی کشور دوست ترکیه شده پس فراگیری تحصیلات عالی از رشتۀ ادارۀ عامۀ علوم سیاسی دانشگاه استانبول ترکیه (Istanbul University) فارغ التحصیل گردیده است.
     مسعود شمس یکتن از مؤسسین مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج بوده،ضمناً رئیس شرکت (کُنکتوConnecto) نیز میباشد.