مسعود شمس
بنیان گزار موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج
logo
مسعود"شمس" فرزند جنرال عبدالملک متولد سال 1991 میلادی که در یک خانواۀ بزرگ دانش پرور، اهل علم، قلم و سیاست دیده به جهان هستی گشود. بعداز ختم دورۀ ابتدایه و لیسه راهی کشور دوست ترکیه شد، بعداز فراگیری تحصیلات عالی از رشتۀ ادارۀ عامۀ علوم سیاسی دانشگاه ستانبول ترکیه (Istanbul University) فارغ التحصیل گردید. مسعود"شمس" یکتن از مؤسسین مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج بوده ضمناً رئیس شرکت (کُنکتوConnecto) نیز میباشد.