طوریکه در سایر اوراق تبلیغاتی ما مطالعه نموده اید ، در تمام تحصیلات عالی افغانستان از سالهای سال بدینسو دوران آموزش طب عمومی . . .

ادامه مطلب

فاکولته حقوق وعلوم سياسي در کشور براي نخستين بار در سال 1317 خورشيدي تأسيس شد. اين دانشكده به . . .

ادامه مطلب

تمام تلاشها، فعالتیها و زحمات انسانها بخاطرآنست که برای خود و خانواده اش یک زندگی مرفه و راحت را تدارک بیبیند و مشکلات و پرابلمهای زندگی را به حداقل تقارب دهد، که بدون شک برای یک . . .

ادامه مطلب

عضو خانواده تاج شوید

موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج در جستجوی نهان بوده و سهم ارزنده در تبارز آنده داشته است.

ثبت نام به پُست های موجود