د تاج دلوړ زدګړې موسسهء د هیواد با کیفیته زده کړی د خدمتونه به موخه چې د هغوی ځوان نسل دپرمختګ په ترځ کې، د دریو با درکه ځوانانوپه واسطه هر یوه سمین شمس ، محمود شمس، او منصور شمس چی د کورنی ځواک او مرستې په ملاتړ د دغې موسسې بنسټ کښودل.اودنه قبلیدونکی هغه او کوښښ په ترځ کې او توانیدل چې د غویې 26، 1389 کال په نیټه د تاج د لوړی زده کړې د موسسې جواز د هیواد د لوړو زده کړو زدکړوله عالی وزارت ځخه لاس ته راوړي او په رسمی توګه، خپل آکادمیک فعالیتونه د مزارشریف په ښارکې پیل کړل. دا موسسه په لوړی او دوهم کلونکې وتوانیدل، په دریو پوهنځیوه معالجوې طب پوهنځی، د سیاسی علومو او حقوق پوهنځی او د اقتصاد پوهنځی چې د هیواد یو شمیر تکړه ځوانانو په کمیت داموسسې ته جزب کړې او دد وو کلنوپه مختلفو پوهنځیوکې تجربه لرونکی استادان، چه ډیر با استعداده او ځوان نسل د علمی کادر په قالب کې دغې موسسې ته جزب شول. چې دغې موسسې ته د اکادمیک له منظره دیوستر ځواک په توګه ومنل شول

داموسسه د کمې او کیفې له نظره دخپل پرمختګ ارقام 3٪ فیصدوته ورسول

دتاج دلوړی زدکړې موسسهُ په دریو کلونو خپل فعالیت، د تدریسی ماڼی د جوړولو کارد ڼړیوالو لوړه زده کړو په مطابقت او د معاصرو پوهنځیو په استندرده توګه م مزارشریف په یو ښه موقعیت په نظرکې نیولوسره چی د دایمي مکان په توګه اعمار کړل شو

نن دا موسسه، درسی صنفونه، لابراتوارد تطبیقونه، او د تاج د لوړو ردکړو عالی موسسې اداري دفترونه، په نړی په کچه د بهتر ښوپه قطار کي شمیرل کیږي.

نن چي د تأسیس ځخه یې د شپږوکلنوځخه زیاد تیرږی، دغه موسسه یو آکادمیک چی دزدکړې د عالی سطحی او دښه تجربه لرونکي رهبري کادرو په لر----- فعال، حرکت لرونکی، بادسپلینه ژمنه لرونکی، د تواضع او مهرباني ځخه ډک د عالی خدمتونواو مناسبو فیس لرلوپه ترځ کې د هیواد د ځوان نسل په خدمت کی چمتودي.

په پای کی، د با استعداده ځوانانو په ټخصیصی او جزبولو، او د زدکړی‎ې آسانتیاوی، د ځوان نسل روزنه د هیواد مینې په روحیه کی خلکوته خدمتونه کول او دمعاصر مدنیت لاسته راوړنې پر مختګونه او دنوي تکنالوژي پوهه پلي کول د تاج د لوړې موسسې د برنامولپاره سرلیک کې یې لیکل شوي دي

لنډ پیژندنه

د نوی پوهی اوج

تاج د لوړو زدکړو مؤسسه

           Home

کارکوونکي

فارغین

موږ سره اړیکه ونیسئ

د پوهنځي غړي

اصلی پانه