دانشکده طب معالجوی در سال 1389 درچوکات موسسه تحصیلات عال

ادامه مطلب

موسسه تحصیلات عالی تاج در ولایت بلخ شهر مزار شریف به منظور خدمت به نسل آینده ی این مرز و بوم در سال 1389 خورشیدی اساس گذاری شد که دانشکده حقوق  و علوم س

ادامه مطلب

اقتصاد دانایی برای توانایی  چشم‌انداز موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج: موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج در پی آن ا

ادامه مطلب

عضو خانواده تاج شوید

موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج در جستجوی نهان بوده و سهم ارزنده در تبارز آنده داشته است.

ثبت نام به پُست های موجود

رویداد های اخیر خانواده تاج

پروتوکل همکاری پوهنتون ها
1397-12-14

پروتوکول همکاری بین تعدادی از پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی واقع شهر مزارشریف و پوهنتون بلخ از جمله موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج به امضا رسید. در امضای این سند همکاری علمی و اکادمیک شامل است. در مراسم عقد پروتوکول محترم الحاج مکمل الکوزی رییس و معاونین پوهنتون بلخ و جمعی ازرؤسا و معاونین موسسات خصوصی حضور داشتند که رییس صاحب پوهنتون بلخ ضمن صحبت در باره اهمیت امضای چنین پروتوکول اعلام همکاری همه جانبه و بیشتر را نمودند
هیآت رهبری موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج در رابطه به عقد پروتوکول هم ادامه ...

  اطلاعیه ها

برنامه آموزشی +Erasmus برای استادان و کارمندان موسسه آموزش عالی تاج
1398-01-15

مطابق برنامه آموزشی فوق، دانشگاه Opole  فرصت های آموزشی و تدریسی پنج  روزه را برای استادان و کارمندان  دانشگاه تاج در دانشگاه Opole پولند  فراهم می کند. دانشگاه Opole از یک کادر علمی تاج به مظور تدریس و دو کارمندر برای آموزش میزبانی خواهد نمود

آخرین مهلت  درخواست 12 اپریل 2019  به ریاست امور خارجه، است.

شرایط عمومی برای کادر علمی  و کار ادامه ...

محصلین ممتاز تاج مهد دانش نوین

مرسل بهرنگی

مرسل بهرنگی بنت عبدالطیف در سال 1378 به شهر پروان به یک خانواده علم پرور و قلم بدست چشم به جهان هستی گشود.نظر به ذکاوت و استعداد که داشت علاقه خاص برای آموزش نشان داده و پشگام تر از هم قطاران خود راهی فرا گیری آموش شد.در سال 1382 تعلمیات خویش در لیسه تجربوی مزار شریف


میر احمد فیضی

میر احمد فیضی فرزند گل محمد در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب در یک خانواده متوسط و علم پرور در سال 1374 چشم به جهان گشود آوان کودکی و پس از بازگشت مهاجرت از کشور اسلامی پاکستان در سال 1382 شامل مکتب لیسه ذکور جرقلعه گردید و دوره ابتداییه و متوسطه را با درجا


منیژه الکوزی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

منیژه الکوزی بنت حفیظ الله در سال 1376 شهر مزار شریف ولایت بلخ چشم به جهان گشود. دوره تعلیمات ابتدایی را در مکتب لیسه محمد اسلم حدید سال 1382 آغاز نموده و درسال 1393 از مکتب متذکره به درجه اعلی
دیدگاه و نظریات

نظریات شما برای ما ارزشمند است،نظریات خویش را با ما شریک سازید.

نظریات شما اینجا

دیده گاه ها

2019-04-11


اعجازالحق شیرزاد 2019-04-08
اعجازاحق ولد راز محمد ولدیت شیر محمد رشته حقوق لطفا نموده نتیجه بگوین


اسدالله مرادی 2019-03-31
98668