دانشکده طب معالجوی در سال 1389 درچوکات موسسه تحصیلات عال

ادامه مطلب

موسسه تحصیلات عالی تاج در ولایت بلخ شهر مزار شریف به منظور خدمت به نسل آینده ی این مرز و بوم در سال 1389 خورشیدی اساس گذاری شد که دانشکده حقوق  و علوم س

ادامه مطلب

اقتصاد دانایی برای توانایی  چشم‌انداز موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج: موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج در پی آن

ادامه مطلب

عضو خانواده تاج شوید

موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج در جستجوی نهان بوده و سهم ارزنده در تبارز آنده داشته است.

ثبت نام به پُست های موجود

رویداد های اخیر خانواده تاج

اولین سخنرانی انگلیسی افغانستان
1398-04-20

زبان پدیده و یا شاید هم میتوان گفت کشفی منحصر به فرد بشر است. زبان بسترِ است که تصور و معنی تازه ای از جهان برای انسان آفرید، و او را به درک معانی ارزشمند مفاهیم زندگی نائل کرد.
اولین  برنامۀ انگلیسی از طرف برنامۀ AFET در تالار کنفرانسهای علمی فرهنگی گوهر شاد بیگم مؤسسۀ تحصیلات عالی تاج برگزار گردید، محفل با تلاوت چند آیت از کلام الله مجید آغاز گردید، بعداً محترم اسدالله "ضیا" رئیس عم ادامه ...

محصلین ممتاز تاج مهد دانش نوین

مرسل بهرنگی

مرسل بهرنگی بنت عبدالطیف در سال 1378 به شهر پروان به یک خانواده علم پرور و قلم بدست چشم به جهان هستی گشود.نظر به ذکاوت و استعداد که داشت علاقه خاص برای آموزش نشان داده و پشگام تر از هم قطاران خود راهی فرا گیری آموش شد.در سال 1382 تعلمیات خویش در لیسه تجربوی مزار شریف


میر احمد فیضی

میر احمد فیضی فرزند گل محمد در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب در یک خانواده متوسط و علم پرور در سال 1374 چشم به جهان گشود آوان کودکی و پس از بازگشت مهاجرت از کشور اسلامی پاکستان در سال 1382 شامل مکتب لیسه ذکور جرقلعه گردید و دوره ابتداییه و متوسطه را با درجا


منیژه الکوزی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

منیژه الکوزی بنت حفیظ الله در سال 1376 شهر مزار شریف ولایت بلخ چشم به جهان گشود. دوره تعلیمات ابتدایی را در مکتب لیسه محمد اسلم حدید سال 1382 آغاز نموده و درسال 1393 از مکتب متذکره به درجه اعلی
دیدگاه و نظریات

نظریات شما برای ما ارزشمند است،نظریات خویش را با ما شریک سازید.

نظریات شما اینجا

دیده گاه ها

2020-05-17


2020-02-24


2020-02-15