مرکز تحقیقات علمی تاج

پژوهش یا تحقیق به مجموعه اعمال و فعالیت های مناسب و صحیح که به کمک سلسله اقدامات منظم و ازقبل تعیین شده انجام می گیرد تا امر موضوع یا مسئله کشف و شناخته شود. همواره در ساحه پیشرفت های به وقوع پیوسته، تغییر و ظهور نوآوری ها در جنبه های گوناگون غیر قابل اجتناب است. با توجه به این امر در میابیم که نظارت و ارزشیابی با هدف همگام کردن برنامه ها با تغییرات و نوآوری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس مرکز تحقیقات علمی تاج به مدت کمتر از یک سال در بخش های ذکر شده فعالیت مینماید.

کارکردهای مرکز تحقیقات علمی تاج

-اشتراک میر محمد فاروق حیدری به نمایندگی از پوهنمل اسدالله ضیاء در کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی ISC که در تاریخ 26 عقرب در دانشگاه شیراز برگزار گردیده بود. - اشتراک در کنفرانس بین المللی مدیریت در عصر پیشرفت که در دانشگاه تهران برگزار گردیده بود مقاله محترم میر محمد فاروق حیدری استاد دانشکده اقتصاد و آمر مرکز تحقیقات علمی مؤسسه در این کنفرانس به نشر رسیده و گواهی نامه ICB ایتالیا را بدست آورد.

ارائه کارگاه های آموزشی برای اساتید و محصلان:

-نشر کتاب درسی اصول حسابداری اثر از میر محمد فاروق حیدری
-نشر کتاب درسی روش تحقیق با رویکرد SPSS اثر از میر محمد فاروق حیدری
- نشر کتاب درسی محاسبه مالی اثر از محمد رفیع اولکر
-نشر کتاب کار عملی فزیولوژی اثر از داکتر میرویس الدین انصاری
- کتابخانه الکترونیکی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج در تاریخ 30 جولای طی محفلی با حضور داشت هئیت رهبری و اساتید گشایش یافت. این کتابخانه بر علاوه کتابهایی از رشته طب، حقوق و اقتصاد کتابهای سایر بخش ها را نیز در خود جا داده و دانشجویان با استفاده از شماره دانشجویی و رمز مخصوص که به هر دانشجو در نظر گرفته شده است؛ میتوانند کتب را بصورت رایگان دریافت نمایند. این کتابخانه فعلا دارای 600 جلد کتاب درسی و مطالعاتی می باشد و طبق هر سمستر به تعداد 500 جلد کتاب از طرف مرکز تحقیقات بصورت رایگان به خدمت کتابخانه الکترونیکی تاج قرار داده میشود.
- نشر مجلۀ دانشجویی تاج
ایمیل آدرس mir.m.farooqhaidari@gmail.com