مدیریت نشرات

 

مدیریت نشرات موسسه تحصیلات عالی تاج به هدف تشویق و تقویت معیارهای نشراتی و ارایه خدمات دوامدار نشراتی برای بخش های مختلف موسسه ایجاد گردید.

وظیفه های اصلی این مدیریت عبارتند از:

1.     انجام همه نیاز های نشراتی دانشکده ها  و ادارات موسسه.

2.    چاپ کتاب ها، لکچرنوت ها، انواع کارت ها و سایر اسناد.

3.    همکاری در تدویر محافل، سمینار ها و ورکشاپ ها در تالار موسسه

اوج دانش نوین

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

           Home            Home

تقویم علمی

انجمن دانشجویان

دری

English

صفحه اصلی

انجمن دانش آموختگان تاج

مرکز تحقیقات