کتابخانه

 

کتابخانۀ موسسۀ تحصیلات عالی تاج به نوع خود یکی از کتابخانه های با کیفیت مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی است. از لحاظ کیفیت حتی پیشقدم تر از دیگران است، کتب مورد نیاز دانشکده طب، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، نظر به ضرورت دیپارتمنت های این دانشکده ها از منابع نشراتی، کتابفروشی های داخلی و خارجی خریداری و ذخیره گردیده است و با در نظر داشت موضوعات و عناوین فهرست گردیده و در خدمت محصلان قرار دارد.

موسسۀ تحصیلات عالی تاج در مورد ذخیرۀ کتب در کتابخانه خویش، به جای آن که کتابخانه را از کتب غیر مسلکی و غیرقابل استفاده بصورت نمایشی پرکرده باشد؛  به کیفیت آن که مسلکی، با محتوا، آکادمیک و جدید باشد، ارزش زیاد داده و هرساله یک مقدار قابل توجه کتب جدید الطبع مورد نیاز محصلان خود را خریداری و ذخیره می نماید. به همین منظور، اکنون کتابخانه دانشگاه با داشتن هزاران جلد کتاب در اختیار دانشجویان قرار دارد. رهبری موسسه به فکر پروژه سازی یک مکان بزرگتر برای کتابخانه می باشد، هر چند که کتابخانه فعلی موسسه با داشته هایش رضایت کامل جوانان را کسب نموده است.

محصلان دانشگاه می توانند با ارائه کارت دانشجویی خویش از کتب کتابخانۀ تاج به صورت رایگان استفاده نمایند. بنابراین، دانشگاه تاج تمام محصلان عزیز خود را همواره بخاطر حفظ سلامت کتب و مقررات استفاده از کتاب و کتابخانه دعوت می نماید.

اوج دانش نوین

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

           Home            Home

تقویم علمی علمی

انجمن دانشجویان

دری

English

صفحه اصلی

انجمن دانش آموختگان تاج

مرکز تحقیقات