امان الله صفر اوغلی

معاون امور اداری موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

امان الله صفر اوغلو فرزند صفرمحمد متولد سال 1362 خورشیدی در قریۀ تپه قلعه ولسوالی شیرینتگاب ولایت فاریاب در یک خانوادۀ اهل قلم چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدائی را در لیسه ظهیرالدین فاریابی در زادگاهش به اتمام رسانید. پس از آزمون کانکور در سال 1385 شامل دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه بلخ گردیده بعداز سپری نمودن چهار سال تحصیلی در سال 1389 از رشتۀ اقتصاد مالی فارغ گردید.

موصوف بعداز فراغت از دانشگاه بلخ در سال 1389 بحیث مدیر محاسبۀ موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج شروع به کار کرد.

بعداز سپری نمودن پنج سال کاری در آن موسسه در سال 1394 بحیث معاون اداری موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج معرفی گردید و تا حال در آن سمت باقی است.