پوهنمل استاد اسد الله ضیا

استاد رشتة روانشناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه بلخ 
و رئیس موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

اسدالله ضیاء فرزند عبدالله در برج حوت 1336هجری خُورشیدی در روستای اسلام قلعة ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب در خانوادۀ متوسطی که از سواد برخوردار بود، به دنیا آمده است. موصوف که اولین فرزنده خانواده اش می باشد، آموزش های نخستین را در لیسۀ ظهیرالدین فاریابی واقع در زادگاهش به پایان رسانیده و در سال 1355 خورشیدی شامل دانشکدة ادبیات و علوم بشری دانشگاه کابل گردیده و در سال 1358 خورشیدی سند فراغت لیسانس از رشتة تعلیمات مسلکی (روانشناسی) به دست آورده است

خدمات استاد اسدالله ضیا در مراکز علمی کشور:

1ـ معلم زبان انگلیسی در لیسه ظهیرالدین فاریابی مدت 2 ماه و 8 روز به سال 1359 خورشیدی؛

2ـ معاون تدریسی مؤسسة تربیة معلم و انستیتیوت پیداگوژی فاریاب؛
3
ـ استاد مؤسسة تربیة معلم فاریاب، و انستیتیوت پیداگوژی فاریاب در سال های 1359 تا 1374؛

5ـ معاون تعلیم و تربیۀ پوهنتون بلخ از برج سنبله 1375 خورشیدی به مدت 4 ماه؛

5ـ عضو کمیتة کانکور در سال 1375 که در آن سال ها از طرف دانشگاه بلخ برای 9 ولایت شمال؛

6ـ معاون امور محصلان دانشگاه بلخ از عقرب سال 1392 تا جوزای 1394 خورشیدی؛

7ـ رئیس کمیتة کانکور اختصاصی پنج ولایت زون شمال در دانشگاه بلخ در سال های 1392و1393؛

8ـ استاد روانشناسی دانشکده های زبان و ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه بلخ از سنبله 1374 تا اکنون؛

9ـ رئیس مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی «تاج» 1395 .

آثار نوشتاری استاد اسدالله ضیاء

از موصوف دو اثر علمی پژوهشی به خاطر ارتقاء به رتبه های علمی پوهنیار و پوهنمل وجود دارد. همچنان دو داستان کوتاه به زبان فارسی دری «تصویر روی یخ و طیاره» در روزنامة فاریاب و یک داستان کوتاه تحت عنوان «هاوان چی» که به زبان ازبیکی می باشد، در جریدة «یولدوز» نشر گردیده است. افزون براین ها، تعدادی از مقالات تعلیمی و تربیتی استاد ضیاء در دهه های 60 و 70 خورشیدی در روزنامة فاریاب به زیور چاپ آراسته شده است

کتاب جلوه های روانشناختی در مثنوی و منعوی.

نشر مقاله تحلیلی موصوف تحت عنوان " پدر های فرزند تیز در شاهنامه فردوسی طوسی با دیدگاه روان تحلیل گری فروید وآلر"  فایل pdf  آنرا میتوانید از ویب سایت www.sid.ir به صورت رایگان دانلو نماید.

سایر فعالیت ها:

ـ ویرایش مقاله های علمی استادان دانشگاه بلخ در مجله های علمی «بلخ» و «معرفت» ارگان نشراتی دانشگاه بلخ؛

ـ ویرایش رساله های علمی ارتقایی تعدادی از استادان دانشگاه بلخ تا رتبة علمی پوهاند؛

ـمربی(ترینر) مرکز تحقیقات علمی دانشگاه بلخ؛

ـمشاور روانی در شفاخانۀ معالجوی آفتاب مزارشریف؛ .

ـ مشاور روانی دفتر آشیانه در مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت بلخ.

تجربة تدریس مضامین دانشگاهی:

استاد ضیاء طی سالیان متمادی به تدریس مضمون های ذیل در دانشگاه های کشور پرداخته است:

روانشناسی های:عمومی، انکشافی، تربیتی، جنایی، ژنتیک، اقتصادی، فزیولوژیک، روانشناسی رنگ ها، احساس و ادراک، دیپلوماسی، نظریه های روان درمانی و مشاوره

در کنفرانس بین الملی پروهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی  و مطالعات اجمتاعی در دانشگاه شیراز.

کسب دو سرتفکیت بین الملی از نهاد های علمی ISC  ایران و IQS  انگلستان در کنفرانس بین الملی دانشگاه شیراز 26 عقرب سال 1396.

پیام ریس:

امروز که تعداد چنین مؤسسات تحصیلی در کشور رو به افزونی است، مسؤلیت شما بیشتر است تا دقت لازم بخرچ داده پس از انجام تحقیقات لازم و بررسی ومعلومات کافی تصمیم اتخاذ نمائید تا فرزندان تانرا که سالها رنج آنرا کشیده و تا اینجا رسانیده اید با انتخاب درست در تضمین حیات آینده آنها سهم خود را ادا نمائید.
موسسۀ تحصیلات عالی تاج که خود را به همۀ پرنسیبها و قوانین ملی و بین المللی در رابطه به انتقال دانش معاصر وتربیت معقول نسل جوان کشور متعهد میداند شب و روز به فکر آنست تا تمام سهولت های لازم را برای آموزش سالم فرزندان شما مهیا سازد . عمده ترین شاخص هائیکه بدون تعویض پیوسته در صدر اجرأت ما قرار دارد ، به شکل بسیار مختصر در مواردی چند بگونۀ ذیل توجه شما را جلب منمائیم.
1- از همه اول ما در انتخاب استادان خود بمثابۀ نخستین عامل تعیین کننده در پروسه آموزش و رشد جوانان؛توجه لازم و وقت کافی به خرچ میدهیم زیرا میدانیم:
خشت اول گر نهد معمار کج ______ تا ثریا میرود دیوار کج
2- تطبیق دسپلین اکادمیک و انظباط درسی: هر چند دربعضی موارد، برای جوانانیکه جدیداً پا بعرصۀ تحصیلات عالی میگذارند سنگینی مینماید، در سرخط اجرأت ما درتمام دوران تحصیل قرار دارد ما معتقد هستیم هرگز قوت غیر قابل کنترول قوت شده نمیتواند.
3- برنامه های درسی را مطابق نیازمندیهای آینده و انکشافات علوم همه سال تجدید مینمائیم سهولت های لازم درسی را از لحاظ تخنیکی در سطح عالی فراهم نموده ، حفاظت مینمائیم؛
4- همواره در پی آن هستیم در پهلوی تدریس و انتقال دانش مسلکی به شاگردان در سلوک و حیات روزانۀ آنها تغییرات مثبت ایجاد نمائیم.
5- بخاطر کشف و تشویق استعداد های فرزندان شما در پروسۀ آموزش از تجارب و میتود های متنوع جدید تعلیمی امروز استفاده مینمائیم.
6- ما دیپلوم بدون دانش نمی دهیم ، ما آموزش میدهیم و آنانیکه از ما میآموزند ، برای کسب دیپلوم حق پیدا میکنند. دراین صورت بصورت طبیعی حق خود را بدست میآورند.
7- ما همواره متوجه نقایص خود بوده ، خود را انتقاد مینمائیم ، به نواقص و کمبودی های خویش هر آن لحظه یی که متوجه میشویم ، یا متوجه ساخته میشویم ، بدون تعلل در رفع آن تلاش می ورزیم.
ما در موسسۀ تحصیلات عالی تاج با همۀ همکاران ، استادان محصلان خود یکجا همه تعهد نموده ایم که :
 ما به هیچ نوع تبعیض قومی ، ملی ، منطقه یی ، جنسی ، مذهبی وغیره اجازه نمی دهیم وهر زمانیکه از موجودیت این پدیده منفی در موسسه آگاهی یافتیم عاملین آنرا به هر قیمت که باشد پاکسازی مینمائیم.
 ما در داخل موسسه به هیچ صورت سیاست نمی کنیم و به کس هم اجازه نمی دهیم که فعالیت سیاسی نماید، دانشجویان ما در ارتباط به مسلک، سیاست را به بهترین شکل آن فرا میگیرند، میاموزند اما بعد از اکمال تحصیل در رابطه به اینکه چگونه داخل سیاست شوند عاقلانه تصمیم اتخاذ خواهند کرد.
 ما صرف وظیفه داریم ، علم و مسلک بیاموزانیم و بیاموزیم و انسان تربیت نمائیم و تمام انرژی ،توان و تجارب خود را درین راه، سخاوتمندانه مصرف مینمائیم از این سبب به شما والدین گرامی مراجعه میکنیم
برما اعتماد کنید و از راهیکه انتخاب کرده اید و میروید مطمئن باشید اجازه نخواهیم داد هرگز سود جویان و گردنه گیران در مسیر شما کمین گیر باشند.
به امید فرا رسیدن زمانیکه ، آنچه گفته ایم ، از جانب شما مورد تأئید و تصویب قرار گیرد.