پوهنمل استاد اسد الله ضیا

استاد رشتة روانشناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه بلخ 
و رئیس موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

اسدالله ضیاء فرزند عبدالله در برج حوت 1336هجری خُورشیدی در روستای اسلام قلعة ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب در خانوادۀ متوسطی که از سواد برخوردار بود، به دنیا آمده است. موصوف که اولین فرزنده خانواده اش می باشد، آموزش های نخستین را در لیسۀ ظهیرالدین فاریابی واقع در زادگاهش به پایان رسانیده و در سال
بیشتر بخوانید

امان الله صفر اوغلی

معاون امور اداری موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

امان الله صفر اوغلو فرزند صفرمحمد متولد سال 1362 خورشیدی در قریۀ تپه قلعه ولسوالی شیرینتگاب ولایت فاریاب در یک خانوادۀ اهل قلم چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدائی را در لیسه ظهیرالدین فاریابی در زادگاهش به اتمام رسانید. پس از آزمون کانکور در سال 1385 شامل دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه بلخ گردیده بعداز سپری نمودن چهار سال تحصیلی در سال 1389 از رشتۀ اقتصاد مالی فارغ گردید.

موصوف بعداز فراغت از دانشگاه بلخ در سال 1389 بحیث مدیر محاسبۀ موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج شروع به کار
بیشتر بخوانید

محمد شعیب جهش

معاون امور مالی موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

محمد شعیب جهش فرزند حاجی محمد آصف در برج دلو 1988 در یک خانواده روشن فکر در شهر مزار شریف  چشم به دنیا گشود. موصوف فرزند بزرگ خانواده بوده و آموزش های ابتدایی خویش را  در لیسۀ عالی  باختر و مکتب بین المللی افغان ترک در شهر مزارشریف در  2009 میلادی به اتمام رسانیده است.   وی در سال 2011 وارد دانشگاه پونه هند در رشته اداره و تجارت گردیده و درسال 2013 در مقطع لسانس از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید.در جریان تحصیل برنامه های آموزشی یک ساله را در بخش های امور مالی، منابع بشری، مدیریت ت
بیشتر بخوانید

فرویدون لطیفی

 ریس دانشکده طب معالوجوی

     فریدون لطیفی فرزند مرحوم استاد عبدالحفیظ لطیفی در یک خانوادۀ روشن‌فکر و متدین در سال 1368 ه ش دیده به جهان گشود. دورۀ ابتدایی را در مکتب ابتدائیه استاد غلام رسول سنائی ، متوسطه را در مکتب لیسۀ سلطان غیاث الدین دور لیسه را در لیسۀ عالی بین المللی افغان ترک مزارشریف ولایت بلخ سپری نموده و در سال 1386 ه ش از طریق برنامۀ کانکور با اخذ 336 نمره  وارد دانشکدۀ طب دانشگاه بلخ گردیدم.

       دانشکدۀ طب را در دانشگاه بلخ در سال 1393 ه ش مؤفقانه به اتمام رسانیده و سند فراغ
بیشتر بخوانید

خداد موسوی

ریس دانشکده اقتصاد

خداداد موسوی (سید علی موسوی) در سال ۱۳۶۲ در ولسوالی بلخ در خانواده‌ای زراعت پیشه به دنیا آمد. وی یک یا دو سال بیشتر نداشت که به خاطر جنگ‌ های داخلی به همراه خانواده‌اش به ایران مهاجر شد. او در سال ۱۳۶۹ تحصیلات ابتدایی را در شهر کاشان آغاز کرد و تا در سال ۱۳۸۰ از دبیرستان (لیسه) شهید راحمی فارغ شد.

در سال ۱۳۸۳، با برقراری آرامش در کشور، وی به همراه خانواده به میهن بازگشت و در بخش‌های مختلف از جمله کارمند ریاست زراعت، مدیر اداری و مالی شرکت مزارسبز امیری،
بیشتر بخوانید

سید ابراهیم کاظمی

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

سید ابرهیم کاظمی فرزند سید محمدحسین در سال 1367ه ش. در یک خانواده متدین و اهل علم دیده به جهان گشود، دروس ابتدایی را در ولسوالی دره صوف بالا از توابع ولایت سمنگان سپری نمود درسال 1384ش غرض ادامه تحصیل به کابل سفر نموده بعد اخذ سند  صنف دوازدهم در سال 1388وارد دانشگاه شد، سند لیسا
بیشتر بخوانید