خوابگاه های موسسه تحصیلات عالی تاج

موسسه تحصیلات عالی تاج برای پاسخگویی به نیازهای دانشجویانش مبنی بر تاسیس خوابگاه (لیلیه)، دو خوابگاه جداگانه ذکور و اناث را در بهترین محله های شهر به بهره برداری سپرده است.
خوابگاه ذکور تاج که در چوک کامگار موقعیت دارد یک مکان آرام و مناسب برای دانشجویان است. این خوابگاه دارای سهولت های مختلفی از جمله اتاق های جداگانه، صحن وسیع همراه با ساحه سبز، مدیریت متعهد، سرویس بهداشتی منظم، مینوی غذایی مفید و اینترنت پرسرعت می باشد. فیس خوابگاه ذکور در هر ماه یک هزار و سیصد افغانی است و فیس ورودی آن چهار هزار افغانی می باشد.
بر علاوه خوابگاه ذکور، موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج دارای خوابگاه اناث نیز می باشد. این خوابگاه در سرک کارته آریانا شهر مزارشریف که یکی از مناسبت ترین موقعیت های شهر می باشد موقعیت دارد. خوابگاه اناث دارای آپارتمان مجهزی که شامل اتاق های خواب، اتاق ملاقات، اتاق مطالعه و آشپزخانه و سرویس بهداشتی منظم و امکانات بالا است.
محصلانی که از این خوابگاه استفاده می نمایند، توسط ترانسپورت رایگان به دانشگاه انتقال داده می شوند. برای تامین نظم و دسیپلین در خوابگاه، دانشجویان مکلف اند حاضری را در وقت داخل و خارج شدن امضا نمایند. از این خوابگاه صرف دانشجویانی که در موسسه تحصیلات عالی تاج در حال تحصیل می باشند، استفاده نموده می توانند.
فیس خوابگاه اناث موسسه تحصیلات عالی تاج در هر ماه یک هزار و هشتصد افغانی است و فیس ورودی آن پنج هزار افغانی می باشد.