موسسه ی تحصیلات عالی تاج ، به منظور ارایه خدمات آموزشی با کیفیت به نسل جوان کشور، به وسیله سه تن از جوانان با احساس کشور هر یک سیمین شمس، محمود شمس و منصور شمس با استفاده از امکانات خانوادگی شان اساس گذاری شد و با سعی و تلاش خستگی ناپذیرشان، موفق گردیدند تا جواز موسسه تحصیلات عالی تاج را به تاریخ 26 ثور سال 1389 از وزارت محترم تحصیلات عالی کشور اخذ نمایند گرفت و به صورت رسمی، فعالیت آکادمیک خود در شهر مزارشریف آغاز نماید.
این موسسه در سال های اول و دوم فعالیتش، موفق گردید تا در سه دانشکده طب معالجوی، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد، کمیت قابل ملاحظه از جوانان کشور را در جذب نماید و دو سال بعد شاهد رشد چشمگیر از لحاظ کمی و کیفی باشد. در این سال در فاکولته های مختلف تعداد زیادی از اساتید با تجربه، جوان و مستعد به کادر علمی مؤسسه جذب گردیدند که سبب نیرومندی هر چه بیشتر موسسه از نظر آکادمیک گردید. گراف رشد موسسه، رشد بیشتر از سه فیصد را از نظر کمی و کیفی نشان می دهد.
موسسه تحصیلات عالی تاج، در کمتر از سه سال فعالیتش، ساختمان تدریسی مناسب و مطابق با استندردهای دانشگاه های معاصر را در بهترین موقعیت شهرمزار شریف بحیث مکان دایمی خویش اعمار نمود. امروز صنف های درسی، لابرتوار (تطبیقات)، و دفاتر اداری موسسه تحصیلات عالی تاج، در سطح کشور در زمره ی بهترین ها است.
امروز با گذشت بیش از شش سال از تاسیس تاج، این موسسه یک موسسه اکادمیک با سطح بلند و کیفیت عالی درسی، دارای کادر رهبری با تجربه، متحرک، فعال، با دسپلین، متواضع، متعهد و مهربان، با خدمات عالی و فیس مناسب در خدمت نسل جوان کشور قرار دارد.
و در نهایت، تشخیص و جذب استعداد های جوان، ایجاد سهولت های آموزشی، تربیت جوانان با روحیۀ وطن دوستی و خدمتگذاری به مردم، همگامی با دستاورد های مدنیت معاصر، علم و تکنالوژی جدید در سرخط برنامه های کاری تاج قرار دارد.