حقوق و علوم سیاسی

موسسه تحصیلات عالی تاج در ولایت بلخ شهر مزار شریف به منظور خدمت به نسل آینده ی این مرز و بوم در سال 1389 خورشیدی اساس گذاری شد که دانشکده حقوق  و علوم سیاسی یکی از دانشکده های فعال این موسسه است.

در حال حاضر صد هاتن از دانشجویان که نزدیک به حدود چهل در صد آنها را دختران تشکیل می دهند با سعی و تلاش خستگی ناپزیر در این دانشکده مصروف آموزش می باشند تا در آینده بتوانند مصدر خدمت برای مردم و وطن شان باشند.

این دانشجویان از سوی آموزگاران با تجربه، دارای سویه های علمی به درجه ماستری و دکتورا موضاعت حقوقی و سیاسی را فرا می گیرند.

دانشجویان در این دانشکده به مدت دوسال اول به طور عمومی تدریس می شوند و از سال سوم به بعد در رشته های اداری و دیپلوماسی و قضایی و دادستانی سارنوالی تقسیم می شوند.

 دوسال دیگر را در رشته های یاد شده به گونه ی نامه تحصیلی منوگراف از پوهنحی حقوق و علوم سیاسی فارغ شده و می توانند در جامعه مصدر خدمت باشند.

آموزگاران موسسه

استادان که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تاج، مصروف تدریس هستند علاوه بر تجارب و اندوخته های علمی ودرجه های تحصیلی با تعهد و اخلاص قابل ستایش در تلاش اند تا ادوخته های علمی شانرا به نسل اینده کشور انتقال دهند.

محکمه های تمثیلی

در دانشکده حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج تاکید بر عرصه کاری عملی بالای دانشجویان صورت می گیرد تا آنجه را که در بعد نظری می آموزند زمینه تطبیق و عملی ساختن شان فراگرفته و مهارت لازم در این خصوص را داشته باشند.

محکمه تمثیلی جزء از برنامه های عملی است که هر صنف رشته قضایی و سارنوالی در دوره های تحصیلی خویش حد اقل سه محکمه تمثیلی جزاایی،مدنی و تحارتی را در سطح موسسه با داوری اساتید با تجربه درین بخش برگزار می کند.

بر علاوه مسوولین موسسه تحصیلات عالی تاج در تلاش هستند تا تیمی از محصلان دانکشده حقوق و علوم سیاسی این مرکز آموزشی تحصیلات عالی را برای اشتراک در یک مسابقه بین المللی محکمه ی آمده نماید. هم اکنون به شدت کار روی این تیم جریان دارد تا این تیم بتوانند در مسابقات بین المللی محکمه تمثیلی را ه پیدا کنند.

مسابقات محکمه تمثیلی بین المللی عدالت بزرگترین مسابقات در سطح جهانی است که از سوی سازمان محصلین حقوق بین المللل همه ساله در فصل بهار در شهر واشنتن دی سی برگزار می شود. در این مسابقات 500 تیم از مکاتب حقوقی جهان شرکت می ورند. این تیم های حقوقی مربوط به بیش از هشتاد کشور دنیا می باشند.

در این مسابقات یک قضیه تخیلی بین المللی به پیشگاه محکمه ی بین المللی عدالت که ارگان قضایی سازمان ملل متحد می باشد،پیشکش می شود و تیم های اشتراک کننده مکلف به آماده ساختن و ارایه صورت دعوی و دفع آن می باشند.

کلینیک حقوقی

در جهان امروز که کار های عملی بیشتر از فراگیری نظری دارای اهمیت می باشد داشتن کلینیک حقوق جهت آموزش های عملی محصلین امر ضروری دانسته می شود.

کلینیک حقوق موسسه تحصیلات علای خصوصی تاج برنامه های متعددی را جهت رشد و ارتقای سطح علمی و عملی دانشجویان به اجرا می گذارد که عمده ترین فعالیت های این کلینیک را موارد ذیل احتوا می کند

1.    مشاوره حقوقی و تنظیم فعالیت های حقوقی دانشجویان

2.    آموزشهای وکالت دفاع جهت فارگیری تاکتیک های دفاع از موکلین با در نظر داشت قوانین نافذه کشور برای رشد هر چه بیشتر محصلان حقوق و علوم سیاسی، این موسسه اقدام به اجاد یک کلینیک حقوق نموده است تا فعالیت های حقوقی محصلان هرچه بیشتر منسجم گردد هدف اصلی از راه اندازی این مرکز حقوق بلند بردن تجارب علمی محصلان رشد دانش حقوقی آنها و در نتیجه تبادل تجارب میان دست اندر کاران مسایل حقوقی است این کار در واقع یک گام ارزنده ومثبت برای حاکمیت قانون و رشد دانش حقوقی است.

3.    فراگیری مضامین وحل سولات برنامه ستاژ قضایی.

4.    آموزش فورم های سی گانه مربوط به سارنوالی و محاکم بر خورد با متهمین و مجرمین از زمان کشف جرم تا صدور حکم نهایی

5.    همانگی بازدید محصلین از نهای اداری سارنوالی محاکم ابتدایی واستیناف و اشتراک در جلسات رسمی رسیده گی به قضایای جزایی مدنی و تجارتی در محکمه

6.    سایر فعالیت های مرتبط به موضوعات حقوقی...........

برای رشد هر چه بیشت محصلان حقوق و علوم سیاسی این موسسه اقدام به ایجاد یک کلینیک حقوقی نموده است تا فعالیت های وحقوقی محصلان هر چه بیشتر منسجم گردد.همچنان در این مرکز نامه های متعدد حقوق از قبیل مشوره های حقوقی، اگاهی دهی حقوقی و تنظیم فعالیت های علمی محصلان روی دست گرفته شده است.

هدف اصلی از راه اندازی این مرکز حقوقی بلند بردن تجارب علمی محصلان رشد دانش حقوقی آنها و در نتیجه تبادیل تجارب میان دست اندر کاران مسایل حقوقی است. این کار در واقع یک گام ارزنده و مثبت برای حاکمیت قانون و رشد دانش حقوقی است.

سمینارها:

هدف اصلی موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج بر این است تا شخصیت های علمی را تربیت نموده و تقدیم جامعه نماید از اینرو برای محصلان این مرکز، در دوره های تحصیل زمینه ارایه سمینار های علمی تحقیقی را در رشته های که درس می خوانند فراهم ساخته و از محصلان می خواهند که سمینار های شان را به صورت نوشتاری و گفتاری ارایه کنند این برنامه هم اکنون در موسسه تحصیلات علای خصوصی تاج عملان از سوی داشنجویان البته زیر نظر استادان کار آزموده و دلسوز پیاده می شود و نتایج سودمند را به بار آورده است.

کمیته فرهنگی:

کار های ستودنی دیگر درین موسسه تشکیل کمیته فرهنگی است. مسوولین اصلی این کمیته رسیده گی به کار های فرهنگی محصلان و نقد و بررسی مقالا و نوشته های دانشجویان است این کمیته متشکل از یک مدیر و سه نفر هیات تحریری و یک نفر کمپیوتر کار است اعضای هیات تحریری از نویسنده های بالا دست هستند که مقالات محصلان را دریافت و آنرا بعد از تصحیح به جریده علمی این دانشکده به چاپ می رساند. در عین حال این کمیته دانشجویان را تشویق می کنند تا هر چه بیشتر بنویسند و تحقیقات گسترده ی را انجام دهند. حاصل تحقیقات محصلان توسط این کمیته بررسی و به چاپ رسد.

جریده علمی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی تاج دارای جریده علمی می باشد که مقالات علمی و تحقیقی دانشجویان در این جریده چاپ می یابند. این جریده در حقیقت تشکیل یافته از مقالات و نوشته های دانشجویان است این نوشتار ها در زمینه های گونه گون سیاسی و حقوقی می باشد دانشجویان هر کدام در یک موضوع خاص حقوقی و یا سیاسی تحقیق می کنند و حاصل تحقیق شان را نوشته و در این جریده به  کمک مالی موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج به چاپ می رسانند.

سفر های علمی

مساعد ساختن سفر های علمی برای دانشجویان این دانشکده یکی دیگر از ویژگیهای است که می توان به آن اشاره کرد. این دانشکده کوشیده است تا برای محصلان زمینه سفر های علمی را آماده و آنان را به محلات علمی و تاریخی کشور ببرند. این برنامه در رشد دانش محصلان اثر گذار بوده و در عین حال انگیزه ی بیشتر برای دانشجویان ایجاد می کنند تا هر چه بیشتر تحقیق و مطالعه کنند.

 مباحثات زنده

از دیگر برناه های قابل ستایش در این دانشکده راه اندازی مباحثات با حضور داشتن یک و یاچند تن از استادان میان  دانشجویان می باشد سیستم راه اندازی مباحثه ی مذکور مبنی بر این  استوار است که در نخست یک موضوع برای دانجشویان داده می شود تا آنها در باره موضوع مشخص آمده گی بگیرند و با همدیگر بحث و گفتگوی علمی را برگزار کنند آنگاه دنشجویان با آماده گی تیمی که دارند و استاد و شواهدی را که برای اثبات ادعای شان تهیه کرده با حقود می آورند و بحث را در حضور چند تن از استادان وشماری زیادی از محصلان آغاز می کنند. این برنامه یکی از برنامه بسا سودمند است زیرا از یکسو دانشجویان شیوه بحث کردن را با  یک دیگر می آموزند و از سوی دیگر سبب رشد علمی آنها می شود.

 امکانات مادی

این دانشکده اضافه بر داشتن اموزگاران مجرب و کار آزموده و با سویه های علمی و برنامه های سودمند که به گونه ی اختصاری در بالا به آن اشاره شد از نظر عوامل مادی نیز در خورد ستایش است. صنف های مجهز با وسایل تخنیکی  نظیر پروجکتور، وسایل سرد کنند و گرم کننده اتاقهای روشن و معایر برای ارایه خمات مناسب آموزشی آماده هستند.

کمیته ورزشی

کمیته ورزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصلات عالی خصوصی تاج جهت رشد ورزش و سلامت جسمی دانجشویان تنظیم شده تیم های ورزشی به ویژه فوتبال میان صنوف های مختلف می باشد که با راه اندازی رقابت در نهایت تیم برتر انتخاب شده ابتدا به تیم منتخب سایر دانشکده های این موسسه به رقابت می پردازد سپس با سایر تیم های ورزشی در سطح ولایت بلخ رقابت می نماید

سید ابراهیم کاظمی - ماستر حقوق جزا و جرم شناسی

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

سید ابرهیم کاظمی فرزند سید محمدحسین در سال 1367ه ش. در یک خانواده متدین و اهل علم دیده به جهان گشود، دروس ابتدایی را در ولسوالی دره صوف بالا از توابع ولایت سمنگان سپری نمود درسال 1384ش غرض ادامه تحصیل به کابل سفر نموده بعد اخذ سند  صنف دوازدهم در سال 1388وارد دانشگاه شد، سند لیسانس خویش را رشته حقوق از دانشگاه خاتم النبیین  کابل در سال 1392 با نمره عالی و کادری بدست آورد، پس فراغت به مدت یک سال به حیث استاد به تدریس اشتغال داشت. ایشان نظر به علاقه مندی که داشت هم­زمان در کنار دروس دانشگاهی مضامین مختلف حوزوی مانند: فقه، اصول، کلام، فلسفه، حدیث، تفسیر و علوم قرآنی را تا تکمیل سطوع عالیه از نزد اساتید معروف در کابل فراگرفت.

کاظمی در کنار تحصیل از فعایت فرهنگی و نویسندگی نیز غافل نبوده و از خود در این زمینه شایستگی نشان داده است، چنانچه از وی مقالات و مطالب متعددی در دو ماه‌نامه "رسالت قلمو "تکاپو" به چاپ رسیده است. هم­چنین نظر به استعداد عالی شان با درخشش و کسب مقام در مسابقات مختلف علمی، با بدست آوردن بالاترین امتیازات در امتحانات بارها مورد تقدیر قرار گرفته است.

ایشان درسال 1393 غرض ادامه تحصیل در مقطع ماستری  به کشور ایران سفر نمود ه در دانشگاه بین‌المللی اهل­بیت تهران مشغول تحصیل گردید، با دوسال تلاش در تحصیل و کسب دانش، در سال 1395 از این دانشگاه با به دست آوردن افتخار مقام دانشجوی نمونه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی با دفاع موفقانه از تیزس ماستری خویش، به درجه اعلی از این مقطع فارغ التحصیل گردید.

استاد کاظمی بعد از سپری نمودن مقطع ماستری نظر به علاقه مندی که به تدریس داشت مؤسسه تحصیلات عالی تاج را در شهر مزار شریف به عنوان بستر فعالیت های علمی _تدریسی خویش انتخاب نموده از سال1396تاکنون به حیث عضو کادر علمی و استاد دائمی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی می باشد در ضمن از حوت1397 تا کنون به عنوان رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی نیز ایفای وظیفه می نماید.

بخش از نوشته ها و فعالیت های علمی ایشان قرار ذیل می باشد:

آثار و مقالات :

1        پایان نامه/ جرایم علیه محیط زیست در فقه و حقوق کیفری افغانستان

2         پایان نامه/ شرایط و آداب قاضی در فقه و قوانین افغانستان

3        مقاله/ جرم توهین مقدسات در قوانین جزای افغانستان

4        مقاله/ طریقیت و موضوعیت ادله اثبات دعوا در حقوق افغانستان

5        مقاله/ فقه و حقوق تقابل یا تعامل (برسی دیگاه های مطابقت و عدم مطابقت فقه با حقوق موضوعه)

6        مقاله/ نقش شیخ مفید در تحول فقه

7        و چندین مقاله و گزارش چاپ شده دیگر

فعالیت های علمی و فرهنکی:

1- رئیس دانشکده حقوق و علو سیاسی موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج از حوت1397 تاکنون

2- تدریس مضامین حقوقی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی تاج از ابتدای بهار 1396 تاکنون و عضویت در شورای علمی این موسسه

3- تدریس برخی مضامین حقوقی در دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوص مانند: خاتم النبیین کابل، دانشگاه دولتی بلخ، راه سعادت، رهنورد، البرز در شهر مزار شریف

4- آمرکلینیک حقوقی موسسه تحصیلات عالی تاج به مدت یک سال

5  راهنمایی منوگراف و مقالات تعدادی از دانشجویان در سطح لیسانس و ماستری.

6- سردبیر و عضو هیآت تحریر ماهنامه علمی فرهنگی حوزه علمیه خاتم النبیین(ص) (رسالت قلم) درکابل  ازسال 1389 الی1391

7- سردبیر ماهنامه تکاپو (نشریه انجمن علمی وفرهنگی وفاق) در کابل از1391تا 1392

8- سخنرانی در موضوعات مختلف به مناسبت های مختلف دینی و فرهنگی در افغانستان و ایران.

9- شرکت در کنفرانسها، ورکشاپ ها و سیمنارهای مختلف علمی در افغانستان و ایران.

کسب مقام و افتخارات:

1    کسب مقام دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد (ماستری) دانشگاه بین المللی اهل­بیت تهران در رشته حقوق جزا و جرم شناسی1395

2    دریافت لوح استاد برتر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی از سوی موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج 1397

3     دریافت لوح تقدیر بالا ترین نمرات در حوزه علمیه  ازسوی شورای مدیریت حوزه علمیه کابل1387

4     دریافت لوح تقدیر تدریس از موسسات تحصیلات عالی راه سعادت، رهنورد و...

5     کسب مقام دوم در مسابقه سیرت النبی(ص) سراسری میان حوزات علمیه اهل تسنن و اهل تشیع درکابل از سوی تلویزیون تمدن.1387