اولین سخنرانی انگلیسی افغانستان 1398-04-20

زبان پدیده و یا شاید هم میتوان گفت کشفی منحصر به فرد بشر است. زبان بسترِ است که تصور و معنی تازه ای از جهان برای انسان آفرید، و او را به درک معانی ارزشمند مفاهیم زندگی نائل کرد.
اولین  برنامۀ انگلیسی از طرف برنامۀ AFET در تالار کنفرانسهای علمی فرهنگی گوهر شاد بیگم مؤسسۀ تحصیلات عالی تاج برگزار گردید، محفل با تلاوت چند آیت از کلام الله مجید آغاز گردید، بعداً محترم اسدالله "ضیا" رئیس عمومی مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج به زبان انگلیسی، در پیرامون، نقش و جایگاه زبان در زندگی بشری، ایراد سخن نموده حاضرین را به یاد گیری زبان انگلیسی تشویق و ترغیب نمودند.
سپس جناب عبدالواسع " حمید" به نماینده گی از برنامه ی AFET و به تعقیب چند تن از اشتراک کننده گان راجع به موضوع و هدف برنامه سخنرانی نموده و یاد گیری زبان انگلیسی را در جهان امروز از ضرورت های مهم زندگی بشری قلمداد کردند.
و در اخیر، محفل با دعای خیر و به آرزوی صلح و ثبات سرتاسری خاتمه یافت.