پروتوکل همکاری پوهنتون ها 1397-12-14

پروتوکول همکاری بین تعدادی از پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی واقع شهر مزارشریف و پوهنتون بلخ از جمله موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج به امضا رسید. در امضای این سند همکاری علمی و اکادمیک شامل است. در مراسم عقد پروتوکول محترم الحاج مکمل الکوزی رییس و معاونین پوهنتون بلخ و جمعی ازرؤسا و معاونین موسسات خصوصی حضور داشتند که رییس صاحب پوهنتون بلخ ضمن صحبت در باره اهمیت امضای چنین پروتوکول اعلام همکاری همه جانبه و بیشتر را نمودند
هیآت رهبری موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج در رابطه به عقد پروتوکول همکاری بین موسسات و پوهنتون بلخ، معتقد است اینگونه روابط و عقد پروتوکول ها فرصت های بهتری را برای بالا بردن ظرفیت استادان، اعتماد به نفس و روحیه دانشجویان بینهایت موثر تمام میشود
هیأت رهبری و موسسین موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج همچنان از همکاریهای همیشگی پوهنتون بلخ تا حال با موسسه انجام داده ابراز تشکر و سپاس نموده و امیداوار است وخواهان همکاریهای بیشتر آن ریاست را در زمینه های مختلف خواهان است.