رویداد های جدید موسسه تحصلات عالی تاجاولین سخنرانی انگلیسی افغانستان

زبان پدیده و یا شاید هم میتوان گفت کشفی منحصر به فرد بشر است. زبان بسترِ است که تصور و معنی تازه ای از جهان برای انسان آفرید، و او را به درک معانی ارزشمند مفاهیم زندگی نائل کرد.
اولین  برنامۀ انگلیسی از طرف برنامۀ AFET در تالار کنفرانسهای علمی فرهنگی گوهر شاد بیگم مؤسسۀ تحصیلات عالی تاج برگزار گردید، محفل با تلاوت چند آیت از کلام الله مجید آغاز گردید، بعداً محترم اسدالله "ضیا" رئیس عمومی مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج به زبان انگلیسی، در پیرامون، نقش و جایگاه زبان در زندگی بشری، ایراد سخن نموده حاضرین را به یاد گیری زبان انگلیسی تشویق و ترغیب نمودند.
سپس جناب عبدالواسع " حمید" به نماینده گی از برنامه ی AFET و به تعقیب چند تن از اشتراک کننده گان راجع به موضوع و هدف برنامه سخنرانی نموده و یاد گیری زبان انگلیسی را در جهان امروز از ضرورت های مهم زندگی بشری قلمداد کردند.
و در اخیر، محفل با دعای خیر و به آرزوی صلح و ثبات سرتاسری خاتمه یافت.
پروتوکل همکاری پوهنتون ها

پروتوکول همکاری بین تعدادی از پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی واقع شهر مزارشریف و پوهنتون بلخ از جمله موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج به امضا رسید. در امضای این سند همکاری علمی و اکادمیک شامل است. در مراسم عقد پروتوکول محترم الحاج مکمل الکوزی رییس و معاونین پوهنتون بلخ و جمعی ازرؤسا و معاونین موسسات خصوصی حضور داشتند که رییس صاحب پوهنتون بلخ ضمن صحبت در باره اهمیت امضای چنین پروتوکول اعلام همکاری همه جانبه و بیشتر را نمودند
هیآت رهبری موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج در رابطه به عقد پروتوکول همکاری بین موسسات و پوهنتون بلخ، معتقد است اینگونه روابط و عقد پروتوکول ها فرصت های بهتری را برای بالا بردن ظرفیت استادان، اعتماد به نفس و روحیه دانشجویان بینهایت موثر تمام میشود
هیأت رهبری و موسسین موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج همچنان از همکاریهای همیشگی پوهنتون بلخ تا حال با موسسه انجام داده ابراز تشکر و سپاس نموده و امیداوار است وخواهان همکاریهای بیشتر آن ریاست را در زمینه های مختلف خواهان است.