پوهنمل استاد اسدالله ضیاء
استاد رشتة روانشناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه بلخ
و رئیس موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج
logo
اسدالله ضیاء فرزند عبدالله در برج حوت 1336هجری خُورشیدی در روستای اسلام¬قلعة ولسوالی شیرین¬تگاب ولایت فاریاب در خانوادۀ متوسطی که از سواد برخوردار بود، به دنیا آمده است. موصوف که اولین فرزنده خانواده¬اش می¬باشد، آموزش¬های نخستین را در لیسۀ ظهیرالدین فاریابی واقع در زادگاهش به پایان رسانیده و در سال 1355 خورشیدی شامل دانشکدة ادبیات و علوم بشری دانشگاه کابل گردیده و در سال 1358 خورشیدی سند فراغت لیسانس از رشتة تعلیمات مسلکی (روانشناسی) به دست آورده است.
مدت خدمت استاد اسدالله ضیا در مراکز علمی کشور:
1ـ معلم زبان انگلیسی در لیسه ظهیرالدین فاریابی مدت 2 ماه و 8 روز به سال 1359 خورشیدی؛
2ـ معاون تدریسی مؤسسة تربیة معلم و انستیتیوت پیداگوژی فاریاب؛
3ـ استاد مؤسسة تربیة معلم فاریاب، و انستیتیوت پیداگوژی فاریاب در سال¬های 1359 تا 1374؛
4ـ معاون تعلیم و تربیۀ پوهنتون بلخ از برج سنبله 1375 خورشیدی به مدت 4 ماه؛
5ـ عضو کمیتة کانکور در سال 1375 که در آن سال¬ها از طرف دانشگاه بلخ برای 9 ولایت شمال؛
6ـ معاون امور محصلان دانشگاه بلخ از عقرب سال 1392 تا جوزای 1394 خورشیدی؛
7ـ رئیس کمیتة کانکور اختصاصی پنج ولایت زون شمال در دانشگاه بلخ در سال¬های 1392و1393؛
8ـ استاد روانشناسی دانشکده¬های زبان و ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه بلخ از سنبله 1374 تا اکنون؛
9ـ رئیس مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی «تاج» 1395 .
آثار نوشتاری استاد اسدالله ضیاء:
از موصوف دو اثر علمی پژوهشی به خاطر ارتقاء به رتبه¬های علمی پوهنیار و پوهنمل وجود دارد. همچنان دو داستان کوتاه به زبان فارسی دری «تصویر روی یخ و طیاره» در روزنامة فاریاب و یک داستان کوتاه تحت عنوان «هاوان¬چی» که به زبان ازبیکی می¬باشد، در جریدة «یولدوز» نشر گردیده است. افزون براین¬ها، تعدادی از مقالات تعلیمی و تربیتی استاد ضیاء در دهه¬های 60 و 70 خورشیدی در روزنامة فاریاب به زیور چاپ آراسته شده است.
برخی مشغولیت¬های اداری ضمن تدریس و تحقیق:
ـ ویرایش مقاله¬¬¬های علمی استادان دانشگاه بلخ در مجله¬های علمی «بلخ» و «معرفت» ارگان نشراتی دانشگاه بلخ؛
ـ ویرایش رساله¬های علمی ارتقایی تعدادی از استادان دانشگاه بلخ تا رتبة علمی پوهاند؛
ـ مربی(ترینر) مرکز تحقیقات علمی دانشگاه بلخ؛
ـ مشاور روانی در شفاخانۀ معالجوی آفتاب مزارشریف؛ .
ـ مشاور روانی دفتر آشیانه در مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت بلخ.
تجربة تدریس مضامین دانشگاهی:
استاد ضیاء طی سالیان متمادی به تدریس مضمون¬های ذیل در دانشگاه¬های کشور پرداخته است:
روانشناسی¬های:¬ عمومی، انکشافی، تربیتی، جنایی، ژنتیک، اقتصادی، فزیولوژیک، روانشناسی رنگ¬ها، احساس و ادراک، دیپلوماسی، نظریه¬های روان¬درمانی و مشاوره.

امان الله صفر اوغلو
معاون اداری موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج
logo
امان الله صفر اوغلو ولد صفرمحمد متولد سال 1362 خورشیدی در قریۀ تپه قلعه ولسوالی شیرینتگاب ولایت فاریاب در یک خانوادۀ اهل قلم چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدائی را در لیسه ظهیرالدین فاریابی در زادگاهش به اتمام رسانید. پس از آزمون کانکور در سال 1385 شامل دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه بلخ گردیده بعداز سپری نمودن چهار سال تحصیلی در سال 1389 از رشتۀ اقتصاد مالی فارغ گردید.
موصوف بعداز فراغت از دانشگاه بلخ در سال 1389 بحیث مدیر محاسبۀ موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج شروع به کار کرد.
بعداز سپری نمودن پنج سال کاری در آن موسسه در سال 1394 بحیث معاون اداری موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج معرفی گردید و تا حال در آن سمت باقی است.


محمد شعیب جهش
معاون مالی موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج
logo
محمد شعیب جهش فرزند حاجی محمد آصف در برج دلو 1988 در یک خانواده روشن فکر در شهر مزار شریف چشم به دنیا گشود. موصوف فرزند بزرگ خانواده بوده و آموزش های ابتدایی خویش را در لیسۀ عالی باختر و مکتب بین المللی افغان ترک در شهر مزارشریف در 2009 میلادی به اتمام رسانیده است. وی در سال 2011 وارد دانشگاه پونه هند در رشته اداره و تجارت گردیده و درسال 2013 در مقطع لسانس از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید.در جریان تحصیل برنامه های آموزشی یک ساله را در بخش های امور مالی، منابع بشری، مدیریت تجارت، روابط بین‌الملل، مهارت های گفتگو ، نرم افزار های مالی سپری نموده است .
از سال 2013 الی 2016 بحیث مدیر مالی شرکتهای غضنفر گروپ ایفا وظیفه نموده در اوقات غیر رسمی بحیث استاد و مشاور مالی در موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج مشغول بودند. از سال 2016 تا اکنون بحیث معاون مالی و استاد دانشکده اقتصاد موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج ایفا وظیفه می نماید.


داکتر فریدون لطیفی
رئیس دانشکده طب معالجوی موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج
logo
فریدون لطیفی فرزند مرحوم استاد عبدالحفیظ لطیفی در یک خانوادۀ روشن‌فکر و متدین در سال 1368 ه ش دیده به جهان گشود. دورۀ ابتدایی را در مکتب ابتدائیه استاد غلام رسول سنائی ، متوسطه را در مکتب لیسۀ سلطان غیاث الدین دور لیسه را در لیسۀ عالی بین المللی افغان ترک مزارشریف ولایت بلخ سپری نموده و در سال 1386 ه ش از طریق برنامۀ کانکور با اخذ 336 نمره وارد دانشکدۀ طب دانشگاه بلخ گردیدم.
دانشکدۀ طب را در دانشگاه بلخ در سال 1393 ه ش مؤفقانه به اتمام رسانیده و سند فراغت خود را حاصل نمود. در سال 1394 ه.ش بعد از سپری نمودن آزمون رقابتی پروسۀ اکمال تخصص شامل پروگرام تخصص در بخش صحت روان شفاخانۀ حوزوی و آموزشی ابوعلی سینا بلخی کامیاب گردیدۀ و در سال 1396 ه.ش مؤفقانه پروگرام تخصص را تکمیل کرد.
در ضمن از سال های اول دانشگاه شروع به تدریس مضامین ساینسی در مراکز آموزشی کانکور مثل مرکز آموزشی علوم ساینسی رنا، مرکز آموزشی افغان ترک ، مرکز آموزشی اندیشه ، مرکز آموزشی روشنگر و مرکز آموزشی آروین نمود، همچنان از آغاز سال 1397 ه ش بدینسو در مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی تاج منحیث استاد ایفای وظیفه مینماید. در ضمن بحیث ماستر ترینر در بخش تساوی جندر در UNDP و در IMC همکار است.

خداداد موسوی
رئیس دانشکده اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج
logo
خداداد موسوی (سید علی موسوی) در سال ۱۳۶۲ در ولسوالی بلخ در خانواده‌ای زراعت پیشه به دنیا آمد. وی یک یا دو سال بیشتر نداشت که به خاطر جنگ‌ های داخلی به همراه خانواده‌اش به ایران مهاجر شد. او در سال ۱۳۶۹ تحصیلات ابتدایی را در شهر کاشان آغاز کرد و تا در سال ۱۳۸۰ از دبیرستان (لیسه) شهید راحمی فارغ شد.
در سال ۱۳۸۳، با برقراری آرامش در کشور، وی به همراه خانواده به میهن بازگشت و در بخش‌های مختلف از جمله کارمند ریاست زراعت، مدیر اداری و مالی شرکت مزارسبز امیری، دبیر بخش اجتماعی روزنامه عصر نو و مدیر بخش ترجمه تلویزیون میترا کار کرد. او همچنین از سال ۱۳۸۷ تاکنون عضو هیئت دبیران خانه داستان بلخ بوده است و برای یک سال سردبیری ماهنامه ادبی «الف تا یا» را برعهده داشت.
خداداد موسوی در سال ۱۳۹۰ رشته اقتصاد را در موسسۀ تحصیلات عالی تاج آغاز کرد و در سال ۱۳۹۳ به عنوان اول نمره از این دانشکده فارغ‌التحصیل شد. پس از فراغت با بورسیه موسسه تحصیلات عالی تاج وارد دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۹۷ ماستری (کارشناسی ارشد) خود را در رشتۀ مدیریت بازرگانی - بازاریابی به دست آورد. در همین سال به عنوان آمر دیپارتمنت اداره و تجارت دانشکده اقتصاد موسسه تحصیلات عالی تاج منصوب شد و در ماه میزان ۱۳۹۷ وظیفه سرپرستی دانشکده اقتصاد را برعهده گرفت.
موسوی در کنار شغل‌های رسمی و تحصیل، از سال ۱۳۸۵ تاکنون به داستان ‌نویسی و ادبیات نیز پرداخته است و نتیجۀ این فعالیت‌ها چاپ ده‌ها داستان، نقد و مقاله است. کتاب وی با عنوان «کابل جای آدم نیست» در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسیده است و در چاپ دو کتاب دیگر با عناوین «شبیه گلدان سمیرا» و «رنگ آتش» نیز به عنوان گردآورنده و ویراستار همکاری داشته است. کتاب کابل جای آدم نیست جوایز متعددی را کسب کرده که مهم‌ترین آن جایزه ادبی جلال آل احمد از دست وزیر فرهنگ جمهوری اسلامی ایران است.
اثرها:
• کابل جای آدم نیست، مجموعه داستان‌های کوتاه، انتشارات تاک، کابل، ۱۳۹۰
• شبیه گلدان سمیرا (جمع‌آوری و ویراستاری)، مجموعۀ داستان‌های کوتاه اعضای خانه داستان بلخ، انتشارات بودا، ۱۳۹۱
• به سوی انتخاب، مستندی در مورد انتخابات افغانستان، ۱۳۸۹
• فصل کاغذپران، فیلم کوتاه داستانی، ۱۳۹۱
• حتی برای مورچه‌ها، فیلم کوتاه داستانی، ۱۳۹۳
• اسماعیل به خانه برنگرد، فیلم کوتاه داستانی، ۱۳۹۴


ساختار تشکیلاتی
logo


پیام رئیس

امروز که تعداد چنین مؤسسات تحصیلی در کشور رو به افزونی است، مسؤلیت شما بیشتر است تا دقت لازم بخرچ داده پس از انجام تحقیقات لازم و بررسی ومعلومات کافی تصمیم اتخاذ نمائید تا فرزندان تانرا که سالها رنج آنرا کشیده و تا اینجا رسانیده اید با انتخاب درست در تضمین حیات آینده آنها سهم خود را ادا نمائید.
موسسۀ تحصیلات عالی تاج که خود را به همۀ پرنسیبها و قوانین ملی و بین المللی در رابطه به انتقال دانش معاصر وتربیت معقول نسل جوان کشور متعهد میداند شب و روز به فکر آنست تا تمام سهولت های لازم را برای آموزش سالم فرزندان شما مهیا سازد . عمده ترین شاخص هائیکه بدون تعویض پیوسته در صدر اجرأت ما قرار دارد ، به شکل بسیار مختصر در مواردی چند بگونۀ ذیل توجه شما را جلب منمائیم.
1- از همه اول ما در انتخاب استادان خود بمثابۀ نخستین عامل تعیین کننده در پروسه آموزش و رشد جوانان؛توجه لازم و وقت کافی به خرچ میدهیم زیرا میدانیم:
خشت اول گر نهد معمار کج =====تا ثریا میرود دیوار کج
2- تطبیق دسپلین اکادمیک و انظباط درسی: هر چند دربعضی موارد، برای جوانانیکه جدیداً پا بعرصۀ تحصیلات عالی میگذارند سنگینی مینماید، در سرخط اجرأت ما درتمام دوران تحصیل قرار دارد ما معتقد هستیم هرگز قوت غیر قابل کنترول قوت شده نمیتواند.
3- برنامه های درسی را مطابق نیازمندیهای آینده و انکشافات علوم همه سال تجدید مینمائیم سهولت های لازم درسی را از لحاظ تخنیکی در سطح عالی فراهم نموده ، حفاظت مینمائیم؛
4- همواره در پی آن هستیم در پهلوی تدریس و انتقال دانش مسلکی به شاگردان در سلوک و حیات روزانۀ آنها تغییرات مثبت ایجاد نمائیم.
5- بخاطر کشف و تشویق استعداد های فرزندان شما در پروسۀ آموزش از تجارب و میتود های متنوع جدید تعلیمی امروز استفاده مینمائیم.
6- ما دیپلوم بدون دانش نمی دهیم ، ما آموزش میدهیم و آنانیکه از ما میآموزند ، برای کسب دیپلوم حق پیدا میکنند. دراین صورت بصورت طبیعی حق خود را بدست میآورند.
7- ما همواره متوجه نقایص خود بوده ، خود را انتقاد مینمائیم ، به نواقص و کمبودی های خویش هر آن لحظه یی که متوجه میشویم ، یا متوجه ساخته میشویم ، بدون تعلل در رفع آن تلاش می ورزیم.
ما در موسسۀ تحصیلات عالی تاج با همۀ همکاران ، استادان محصلان خود یکجا همه تعهد نموده ایم که :
 ما به هیچ نوع تبعیض قومی ، ملی ، منطقه یی ، جنسی ، مذهبی وغیره اجازه نمی دهیم وهر زمانیکه از موجودیت این پدیده منفی در موسسه آگاهی یافتیم عاملین آنرا به هر قیمت که باشد پاکسازی مینمائیم.
 ما در داخل موسسه به هیچ صورت سیاست نمی کنیم و به کس هم اجازه نمی دهیم که فعالیت سیاسی نماید، دانشجویان ما در ارتباط به مسلک، سیاست را به بهترین شکل آن فرا میگیرند، میاموزند اما بعد از اکمال تحصیل در رابطه به اینکه چگونه داخل سیاست شوند عاقلانه تصمیم اتخاذ خواهند کرد.
 ما صرف وظیفه داریم ، علم و مسلک بیاموزانیم و بیاموزیم و انسان تربیت نمائیم و تمام انرژی ،توان و تجارب خود را درین راه، سخاوتمندانه مصرف مینمائیم از این سبب به شما والدین گرامی مراجعه میکنیم
برما اعتماد کنید و از راهیکه انتخاب کرده اید و میروید مطمئن باشید اجازه نخواهیم داد هرگز سود جویان و گردنه گیران در مسیر شما کمین گیر باشند.
به امید فرا رسیدن زمانیکه ، آنچه گفته ایم ، از جانب شما مورد تأئید و تصویب قرار گیرد.