پوهنمل استاد اسدالله ضیا فرزند عبدالله متولد سال 1336 خورشیدی در روستای اسلام قعله ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریاب آموزش های نخستین را در لیسه ظهرالدین فاریابی در زادگاهش به پایان رسانید و در سال 1355 خورشیدی شامل دانشکده ادبیات و علوم بشری دانشگاه کابل گردیده و در سال 1358 خورشیدی سند لیسانس از رشته تعلیمات مسلکی ( روانشناسی ) به دست آورده است


اسد الله ضیا

اوج دانش نوین

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

           Home            Home

تقویم علمی

انجمن دانشجویان

اعضای هیأت علمی

صفحه اصلی

انجمن دانش آموختگان تاج

مرکز تحقیقات

تماس با ما مدیریت ها معاونیت ها دانشکده ها درمورد موسسه