درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

 

 

شما میدانید که پیشرفت و ترقی و انکشاف یک کشور امروز بیشتر از همه برمعیار چگونگی تعلیم و تربیه در آنکشور ارزیابی میشود یک کشور هر چند ثروت بیشتر هم داشته باشد با تعلیم و تربیه عقب مانده، کشور پیشرفته حساب نمی آید. فیصدی باسوادان و تحصیل یافته گان یک کشور موقعیت آنکشور را در ردیف کشور های جهان معین میسازد.

کشور عزیز ما افغانستان با تأسف از این جهت یک کشور خیلی ها عقب مانده به حساب می آید. فیصدی با سوادان و فیصدی تحصیل یافته گان بخصوص در بخش تحصیلات عالی به تناسب نفوس کشور ما خیلی اندک است. بخاطر انکشاف هر چه سریعتر سکتورمختلف حیات- اجتماعی و اقتصادی جامعه لازم است که به تعداد تحصیل یافته گان با کیفیت افزایش بعمل آید و نیاز های مبرم بخش های جامعه از لحاظ کادری و نیروی مسلکی انسانی مرفوع گردد.

تغییرات و انکشافات جدی غیر قابل پیشبینی در تخنیک و تکنالوژی معاصر و سایر بخشهای علوم در جهان امروز، از ما میطلبد تا با این دستآورد ها همگام شویم، همگام شدن با تمدن جهانی مستلزم تعلیم و تربیت با کیفیت میباشد. دولت ها در هیچ نقطۀ دنیا حتی در پیشرفته ترین کشور های جهان به تنهایی نتوانسته است، به این مسأله (خواست جامعه به تحصیلات عالی) صد در صد جوابگو باشد. لذا نقش سکتور خصوصی دراین راستا بسیار ارزشمند و رقابتی است که منجر به تولید علم و تکنالوژی با کیفیت میگردد.

در کشور عزیز ما افغانستان هم که هنوز دولت با مشکلات جدی روبرو است به تنهایی نمیتواند به خواست روز افزون جوانان علاقمند به تحصیلات عالی پاسخ بگوید، سکتور خصوصی در بخش آموزش و پرورش در پهلوی دولت تحت رهنمایی و همکاری آن در این راستا دست بکار گردیده، نقش میهنی و ملی خویش را ادا مینماید. بنابر همین ضرورت و پالیسی امروز دهها موسسه تحصیلات عالی خصوصی با کسب جواز فعالیت از وزارت تحصیلات عالی، بمنظور مشارکت در انکشاف علم و تکنالوژی در کشور و رفاه همگانی و دسترسی جوانان به آموزش های عالی، در خدمت مردم قرارگرفته اند.

انصافاً در پیوند به اعمار مجدد کشور و بازسازی آن قسماً خوشبین و در بسا موارد راضی هستیم به تدریج آنچه را که ویران کرده شد دو باره آباد میسازیم ساختمانها، سرکها ، تعمیر ها حتی بازار ها و شهر ها در کوتاه مدت اعمارشدند و اعمار میشوند و هرکس به سهم خود در بهتر شدن زندگی و اعمار مجدد کشور کاری را انجام میدهد اما دشوار ترین بخش این باز سازی کشور که درعین حال از همه مشکل تر و زمانگیر تر و پرمسؤلیت تر است، نصیب سکتور تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی کشور است .

ساختمان یک تعمیر بزرگ ، چندین کیلومتر سرک ، شاید در یک یا دو سال به اکمال برسد و برای هر کس قابل دید ، لمس و مشاهده باشد اما تربیت یک انسان و به ثمر رسانیدن و آماده کردن آن برای خدمتگذاری و حفاظت دستآورد های جامعه با یک کلام تربیت نسل نو  بمنظور تأمین رفاه اجتماعی از جمله کارهای دشوار ظریف ، هنرمندانه و پرمشقتی است که حد اقل 25 تا 30 سال زمان ضرورت دارد تا در موسسات تعلیمی و تربیتی سالم ( مکاتب ، مدارس ، پوهنتونها ) بالای آنها ریاضت کشیده شود تا انسانی یا نسلی تربیت گردد،که از دستآورد حیات مادی ، نظام اقتصادی سیاسی ، اخلاقی و فرهنگی کشور پاسداری نماید.

برای چنین یک تولید آرمانی تربیت یک نسل متعهد باید مؤسسات تحصیلی مناسب با ظرفیت ،کیفیت ، سازو سامان لازم آن ایجاد گردد به تمام جوانب تعلیمی و تربیتی با فروعات و جزئیات آن متوجه باشد  نباید فرزندان مردم را با لباس خانه تحویل گرفته بعد از چند سال با تغییر لباس و کلاه یک کاغذ بنام دیپلوم دو باره تسلیم خانواده ها نماید.

والدین گرامی:

امروز که تعداد چنین مؤسسات تحصیلی در کشور رو به افزونی است، مسؤلیت شما بیشتر است تا دقت لازم بخرچ داده پس از انجام تحقیقات لازم و بررسی ومعلومات کافی تصمیم اتخاذ نمائید تا فرزندان تانرا که سالها رنج آنرا کشیده و تا اینجا رسانیده اید با انتخاب درست در تضمین حیات آینده آنها سهم خود را ادا نمائید.

موسسۀ تحصیلات عالی تاج که خود را به همۀ پرنسیبها و قوانین ملی و بین المللی در رابطه به انتقال دانش معاصر وتربیت معقول نسل جوان کشور متعهد میداند شب و روز به فکر آنست تا تمام سهولت های لازم را برای آموزش سالم فرزندان شما مهیا سازد . عمده ترین شاخص هائیکه بدون تعویض پیوسته در صدر اجرأت ما قرار دارد ، به شکل بسیار مختصر در مواردی چند بگونۀ ذیل توجه شما را جلب منمائیم.

1-                       از همه اول ما در انتخاب استادان خود بمثابۀ نخستین عامل تعیین کننده در پروسه آموزش و رشد جوانان؛ توجه لازم و وقت کافی به خرچ میدهیم زیرا میدانیم:

              خشت اول گر نهد معمار کج                   تا ثریا میرود دیوار کج

2-                       تطبیق دسپلین اکادمیک و انظباط درسی: هر چند دربعضی موارد، برای جوانانیکه جدیداً پا بعرصۀ تحصیلات عالی میگذارند سنگینی مینماید، در سرخط اجرأت ما درتمام دوران تحصیل قرار دارد ما معتقد هستیم هرگز قوت غیر قابل کنترول قوت شده نمیتواند.

3-                       برنامه های درسی را مطابق نیازمندیهای آینده و انکشافات علوم همه سال تجدید مینمائیم سهولت های لازم درسی را از لحاظ تخنیکی در سطح عالی فراهم نموده ، حفاظت مینمائیم؛

4-                       همواره در پی آن هستیم در پهلوی تدریس و انتقال دانش مسلکی به شاگردان در سلوک و حیات روزانۀ آنها تغییرات مثبت ایجاد نمائیم.

5-                       بخاطر کشف و تشویق استعداد های فرزندان شما در پروسۀ آموزش از تجارب و میتود های متنوع جدید تعلیمی امروز استفاده مینمائیم.

6-                       ما دیپلوم بدون دانش نمی دهیم ، ما آموزش میدهیم و آنانیکه از ما میآموزند ، برای کسب دیپلوم حق پیدا میکنند. دراین صورت بصورت طبیعی حق خود را بدست میآورند.

7-                       ما همواره متوجه نقایص خود بوده ، خود را انتقاد مینمائیم ، به نواقص و کمبودی های خویش هر آن لحظه یی که متوجه میشویم ، یا متوجه ساخته میشویم ، بدون تعلل در رفع آن تلاش می ورزیم.

ما در موسسۀ تحصیلات عالی تاج با همۀ همکاران ، استادان محصلان خود یکجا همه تعهد نموده ایم که :

v  ما به هیچ نوع تبعیض قومی ، ملی ، منطقه یی ، جنسی ، مذهبی وغیره اجازه نمی دهیم وهر زمانیکه از موجودیت این پدیده منفی در موسسه آگاهی یافتیم عاملین آنرا به هر قیمت که باشد پاکسازی مینمائیم.

v  ما در داخل موسسه به هیچ صورت سیاست نمی کنیم و به کس هم اجازه نمی دهیم که فعالیت سیاسی نماید، دانشجویان ما در ارتباط به مسلک، سیاست را به بهترین شکل آن فرا میگیرند، میاموزند اما بعد از اکمال تحصیل در رابطه به اینکه چگونه داخل سیاست شوند عاقلانه تصمیم اتخاذ خواهند کرد.

v  ما صرف وظیفه داریم ، علم و مسلک بیاموزانیم و بیاموزیم و انسان تربیت نمائیم و تمام انرژی ،توان و تجارب خود را درین راه، سخاوتمندانه مصرف مینمائیم از این سبب  به شما والدین گرامی مراجعه میکنیم

برما اعتماد کنید و از راهیکه انتخاب کرده اید و میروید مطمئن باشید اجازه نخواهیم داد هرگز سود جویان و گردنه گیران در مسیر شما کمین گیر باشند.

به امید فرا رسیدن زمانیکه ، آنچه گفته ایم ، از جانب شما مورد تأئید و تصویب قرار گیرد.

 

تاج افتخار نیاکان تان برشما مبارک باد

 

اوج دانش نوین

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

           Home            Home

تقویم علمی

انجمن دانشجویان

دری

English

صفحه اصلی

انجمن دانش آموختگان تاج

مرکز تحقیقات