امان الله صفر اوغلو

امان الله صفر اوغلو ولد محمد صفر متولد سال 1362 خورشیدی در قریه تپه قعله ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریاب در یک خانواده اهل قلم چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی خویش را در سال 1385 شامل پوهنحی اقتصاد دانشگاه بلخ گردیده و بعد از سپری نمودن چهار سال تحصیلی در سال 1389 از رشته اقتصاد رشته مالی فارغ گردید.

موصوف بعد از فراغت از پوهنتون بلخ در سال 1389 به حیث مدیر محاسبه موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج تعین شده شروع به کار نمود. بعد از سپری نمودن پنج سال کاری در آن موسسه در سال 1394 به حیث معاون اداری موسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج معرفی گردید و تاحال در آن سمت باقی مانده است

اوج دانش نوین

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

           Home            Home

تقویم علمی

انجمن دانشجویان

اعضای هیأت علمی

صفحه اصلی

انجمن دانش آموختگان تاج

مرکز تحقیقات

تماس با ما مدیریت ها معاونیت ها دانشکده ها درمورد موسسه