معرفی مختصر :

 

موسسه ی تحصیلات عالی تاج ، به منظور ارایه خدمات آموزشی با کیفیت به نسل جوان کشور، به وسیله سه تن از جوانان با احساس کشور هر یک سیمین شمس، محمود شمس و منصور شمس با استفاده از امکانات خانوادگی شان اساس گذاری شد و با سعی و تلاش خستگی ناپذیرشان، موفق گردیدند تا جواز موسسه تحصیلات عالی تاج را به تاریخ 26 ثور سال 1389 از وزارت محترم تحصیلات عالی کشور اخذ نمایند گرفت و به صورت رسمی، فعالیت آکادمیک خود در شهر مزارشریف آغاز نماید. 

این موسسه در سال های اول و دوم فعالیتش، موفق گردید تا در سه دانشکده طب معالجوی، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد، کمیت قابل ملاحظه  از جوانان کشور را در جذب نماید و دو سال بعد شاهد رشد چشمگیر از لحاظ کمی و کیفی باشد. در این سال در  فاکولته های مختلف تعداد زیادی از  اساتید با تجربه، جوان و مستعد به کادر علمی مؤسسه جذب گردیدند که سبب نیرومندی هر چه بیشتر موسسه از نظر آکادمیک گردید. گراف رشد موسسه، رشد بیشتر از سه فیصد را از نظر کمی و کیفی نشان می دهد.

موسسه تحصیلات عالی تاج، در کمتر از سه سال فعالیتش، ساختمان تدریسی مناسب و مطابق با استندردهای دانشگاه های معاصر را در بهترین موقعیت شهرمزار شریف بحیث مکان دایمی خویش اعمار نمود. امروز صنف های درسی، لابرتوار (تطبیقات)، و دفاتر اداری موسسه تحصیلات عالی تاج، در سطح کشور در زمره ی بهترین ها است.

امروز با گذشت بیش از شش سال از تاسیس تاج، این موسسه یک موسسه اکادمیک با سطح بلند و کیفیت  عالی درسی، دارای کادر رهبری با تجربه، متحرک، فعال، با دسپلین، متواضع، متعهد و مهربان، با خدمات عالی و فیس مناسب در خدمت نسل جوان کشور قرار دارد.

و در نهایت، تشخیص و جذب استعداد های جوان، ایجاد سهولت های آموزشی، تربیت جوانان با روحیۀ وطن دوستی و خدمتگذاری به مردم، همگامی با دستاورد های مدنیت معاصر، علم و تکنالوژی جدید در سرخط برنامه های کاری تاج قرار دارد.

اوج دانش نوین

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تاج

           Home            Home

تقویم علمی

انجمن دانشجویان

دری

English

صفحه اصلی

انجمن دانش آموختگان تاج

مرکز تحقیقات