موسسه تحصیلات عالی تاج سرتاج نظام تحصیلی در افغانستان

alt

پیام رئیس
موسسه تحصیلات عالی تاج !
با فرا رسیدن اول حوت ، آغاز سمستر بهاری سال 1392 ورق تازۀ در زندگی دانشجویی شما باز میگردد. موسسه تحصیلات عالی تاج سرافراز از آنست که تغیرات جدی ومثبتی را در نتایج درسی ،کرکتر وسلوک ،.

ادامه مطلب

alt

رئیس موسسه تحصیلات عالی تاج با پروفیسور دکتور حکمت عزیز اوغلو !
اشتراک رئیس موسسه تحصیلات عالی تاج در دومین کنگره انجمن بین المللی پوهنتونها – انقره محترم پوهندوی ضیأالدین ضیا قیصاری
رئیس موسسه تحصیلات عالی تاج جهت اشتراک
در دومین کنگره انجمن بین المللی پوهنتونها که از تاریخ 8-10 مارچ مطابق 17-19حوت در انقره پایتخت جمهوری ترکیه برگزار میگردید ،،.

ادامه مطلب

نظر سنجی

کدام یک از بخش های ما را می پسندید؟

پیشکش های ویژه

موسسه تحصیلات عالی تاج ،در دانشکده های سه گانه خویش: طب معالجوی ،حقوق وعلوم سیاسی ،اقتصاد
Read More

تخفیف ها در بخش ثبت نام


Read More